Estratègia Digital de Centre (EDC)

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzaran a l’EOI entre el curs 2022-23 i 2024-25 per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

EDC EOI Osona