Pla digital d’acollida de l’alumnat

El Pla d’acollida digital del professorat i de l’alumnat tenen com a objectiu comú d’unificar criteris d’actuació per a l’acolliment del nou professorat i alumnat que s’incorpora al centre en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC).

Dins del pla d’acollida de l’alumnat, està contemplat que el professorat del centre transmeti a l’alumnat nou i l’inscrit a cursos oficials les utilitats de la pàgina web, faciliti les claus d’accés a l’entorn virtual d’aprenentatge Classroom, informi sobre el funcionament dels dispositius electrònics del centre, entre d’altres.

PLA D’ACOLLIDA DIGITAL ALUMNAT