Certificats i proves

Les certificacions que es poden obtenir a l’EOI Osona són les següents:

ANGLÈS
  • Certificat de Nivell Bàsic (A2) en aprovar el 2n curs
  • Certificat de Nivell Intermedi (B1) en aprovar el 3r curs
  • Certificat de Nivell Intermedi (B2) en aprovar el 5è curs
  • Certificat de Nivell avançat (C1) en aprovar el 6è curs
FRANCÈS
  • Certificat de Nivell Bàsic (A2) en aprovar el 2n curs
  • Certificat de Nivell Intermedi (B1) en aprovar el 3r curs
  • Certificat de Nivell Intermedi (B2) en aprovar el 5è curs
CATALÀ
  • Certificat de Nivell avançat (C2)

CONVOCATÒRIES A L’EOI OSONA

Per a més informació i mostres de les proves per l’obtenció dels Certificats de Nivell Intermedi, Avançat C1 i C2, cliqueu aquí.

Algunes universitats reconeixen els cursos de les EOI com a crèdits de lliure elecció. Consulteu a la vostra universitat.