PROJECTE ERASMUS+ KA204 :CHEFS

Benvinguts al projecte Erasmus: CHEFS 2018-1-ES01-KA204-050892

CHEFS és l’acrònim de “Patrimoni cultural a través de l’aprenentatge de l’anglès, el francès i el castellà com a llengua estrangera”, un projecte europeu que va començar al setembre de 2018 i que havia d’acabar a l’agost de 2020, però que, degut a la pandèmia, va finalitzar l’agost de 2021.

Aquest projecte estava dirigit principalment a adults, però també a joves, prestant especial atenció a aquells amb necessitats especials, persones majors, immigrants i refugiats per als quals és important promoure l’aprenentatge autònom, comprendre la diversitat sociocultural i millorar la seva competència comunicativa. El projecte va ajudar els estudiants a adquirir les estratègies per comunicar-se en diferents contextos; crear vincles interculturals i millorar la comprensió oral, l’expressió i la interacció.

Pel que fa a objectius específics, els alumnes van poder expandir el vocabulari del patrimoni cultural, intercanviar coneixements sobre el patrimoni cultural, descobrir artistes locals i clàssics dels països implicats, millorar la comunicació oral, participar en entorns virtuals per intercanviar opinions i conèixer els antecedents d’obres seleccionades.

Aquí teniu el nostre blog on podreu trobar totes les activitats que es van dur a terme.

https://erasmuschefs.com/