Cursos Oficials

DURADA DEL CURS

A l’EOI Osona s’imparteixen els idiomes d’anglès i francès.

Modalitat d’horari: curs extensiu en horari altern (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

HORARI DE CLASSE

Totes les classes es fan en horari de tarda-vespre.

La franja horària de classe és:
– DILLUNS I DIMECRES de 16.00 a 18.25 i de 18.40 a 21.05
– DIMARTS I DIJOUS de 16.00 a 18.25 i de 18.40 a 21.05

En el cas dels cursos flexibilitzats, el ritme és més pausat, fent classe només un dia a la setmana.

Pel que fa als cursos semipresencials, es fa una classe de 2 hores i 30 minuts un dia a la setmana i la resta és treball autònom en línia.

La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula, segons les vacants disponibles.

PROPOSTA HORARIS ANGLÈS CURS 2022-23

PROPOSTA HORARIS FRANCÈS CURS 2022-23