Cursos Oficials

DURADA DEL CURS

A l’EOI Osona s’imparteixen els idiomes d’anglès i francès. Pel curs 2023-2024 també oferirem el Nivell de C2 de català en format semipresencial.

Modalitat d’horari: curs extensiu en horari altern (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).

La matrícula oficial dona dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

HORARI DE CLASSE

Totes les classes es fan en horari de tarda-vespre.

La franja horària de classe és:
– DILLUNS I DIMECRES de 16.00 a 18.25 i de 18.40 a 21.05
– DIMARTS I DIJOUS de 16.00 a 18.25 i de 18.40 a 21.05

Pels cursos semipresencials de català hi ha l’opció d’una franja horària pels matins de 10-00 h a les 12.15 h

Pel que fa als cursos semipresencials, es fa una classe de 2 hores i 30 minuts un dia a la setmana i la resta és treball autònom en línia.

La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula, segons les vacants disponibles.

HORARIS ANGLÈS CURS 2023-24

HORARIS FRANCÈS CURS 2023-24

HORARIS CATALÀ CURS 2023-2024