Cursos Oficials

DURADA DEL CURS

A l’EOI Osona s’imparteixen els idiomes d’anglès i francès.

Modalitat d’horari: curs extensiu en horari altern (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

HORARI DE CLASSE

Totes les classes es fan en horari de tarda-vespre.

La franja horària de classe és:
– DILLUNS I DIMARTS de 16.15 a 18.30 h i de 18.45 a 21.00 h
– DIMECRES I DIJOUS de 16.15 a 18.45 h i de 18.45 a 21.15 h

La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula, segons les vacants disponibles.

CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL

Cursos i grups per idioma i nivell – curs 2018-2019

NIVELL BÀSIC NIVELL INTERMEDI B1 NIVELL INTERMEDI B2 NIVELL AVANÇAT C1
CURSOS 1r 2n 3r 4t C1
Idioma Grups per nivells
Anglès 0 2 3 3 3 1
Francès 1 2 1 1 1 0


HORARIS CURS 2018-2019

* Dilluns i dimarts les classes de primera franja horària acaben a les 18.30 i les de segona franja a les 21.00 h