Cursos intensius d’estiu

CURSOS D’ESTIU 2024

Anglès i francès: De l’1 al 19 de juliol de dilluns a divendres de 9.30 h a 12.45 h (18 i 10 de juliol fins a les 12.30 h).
100% PRESENCIALS

Matrícula 

On i com s’ha de fer la matrícula? A través del formulari: inscripció matrícula.

El pagament del curs s’ha de fer efectiu en el moment de la matrícula mitjançant transferència bancària al compte de La Caixa:

ES25 2100 3098 3722 0032 5662  indicant el vostre Nom i Cognom+ curs

Què cal adjuntar? Fotocòpia DNI i document acreditatiu del nivell ( si s’escau)

Preu*

Cursos de 45 hores: 235 €

*Informació sobre bonificacions i preus públics

Informació addicional
  • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
  • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
  • Aquest curs està pendent d’autorització.

Nota: Totes les informacions d’aquest web estan subjectes a possibles canvis.