Matrícula

TAXES (segons Ordre ENS/100/2015)

 • Matrícula oficial: 275 € taxa oficial + 30 € taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula oficial de repetidors (1a vegada): 357,50 € taxa oficial + 30 € taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula oficial de repetidors (2a vegada): 495 €  taxa oficial + 30 € taxa de serveis d’escola (*)

Alumnat lliure

 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi: 75,35 €
 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell avançat: 92,85 €
 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell C1: 100 €

Bonificacions i exempcions (prèvia acreditació documental)

 • Bonificació del 50 % de l’import:
  • ​per als membres de família nombrosa de categoria general
  • per als membres de famílies monoparentals de categoria general i especial
 • ​Exempció del 100 % de l’import:
  • ​per als membres de família nombrosa de categoria especial
  • per a les víctimes de terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)
  • per a les persones amb dicapacitat igual o superior al 33 %

També queden exclosos del pagament de les taxes acadèmiques els alumnes inclosos en el pla de reserves de places per a professorat.

 

(*) La taxa complementària per serveis d’escola de 30 € és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.

Els alumnes que es matriculen a més d’un idioma, fan una sola aportació de serveis d’escola.