Horaris i professorat de Francès

HORARIS DELS CURSOS DE FRANCÈS 2023-2024

 

En la modalitat semipresencial la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball individual en línia, que és la base del curs, i el treball presencial al centre, que és un complement per consolidar-ne els continguts. La formació en aquesta modalitat comporta:

  1. L’assistència a una sessió setmanal de dues hores i mitja al centre.
  2. El treball individual en l’entorn virtual d’aprenentatge Google Classroom acomplint les tasques suggerides pel professor/a. Això equival a un treball individual a casa de tres hores setmanals aproximadament.

Les hores no presencials NO seran fetes per videoconferència sinó que consten d’activitats i tasques guiades pel professorat que l’alumnat farà de manera autònoma i en horari lliure.

Requisits:

  • Assistència obligatòria a les sessions presencials (consulteu horaris per saber quin dia de la setmana és la sessió presencial de cada curs.
  • Disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet i autonomia d’aprenentatge sota la tutela del professor/a.