Anglès

 

Introducció ANGLÈS

A l’EOI Osona s’imparteixen quatre nivells d’anglès dividits en sis cursos:

NIVELL CURS MECR CERTIFICACIÓ OFICIAL
Bàsic A1

A2

A2 Certificat de Nivell Bàsic A2
Intermedi B1

B2.1

B2.2

B1

 

B2

Certificat de Nivell Intermedi B1

 

Certificat de Nivell Intermedi B2

Avançat C1 C1 Certificat de Nivell Avançat C1