Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI d’Osona. Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos. El consell escolar de l’EOI d’Osona està format per:

Representants de l’Equip Directiu Representants del professorat Representants de l’alumnat Representants del personal d’Administració i Serveis (PAS) Representants de l’Ajuntament

Vanesa Campillejo

Eva Machio

Arnau Cunill

Kim Parcerisas

Lídia Falomí

Joan Carles Sánchez

Marta Vilà

Laura Traver

Sílvia Puigferrer

Maria Àngels Nòria

Francesc Palau

Maria Glòria Corominas

Maria Pilar Barniol

Lourdes Roca Elisabeth Franquesa (regidora d’Educació)

Podeu consultar els acords presos al Consell Escolar durant el curs aquí.