Cursos EOI PIA + Curs 2023-2024

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat: PIA+ 2024-2025