Pla de comunicació

El Pla de Comunicació Digital forma part de la cultura digital de l’EDC del centre i neix amb l’objectiu de definir una estratègia enfocada a la millora de la gestió de la informació digital, el coneixement i la comunicació en l’àmbit d’actuació del centre.

Amb la creació d’aquest Pla, volem identificar, anticipar i satisfer les necessitats de l’alumnat, el professorat, els membres del PAS i altres institucions que puguin ser receptores o proveïdores dels serveis que prestem.

PLA DE COMUNICACIÓ