Càrrecs de coordinació

CÀRRECS DE COORDINACIÓ

CÀRREC NOM CONTACTE
Cap de departament d’Anglès Arnau Cunill acunil2@xtec.cat
Cap de departament de Francès Lídia Falomí lfalomi@xtec.cat
Cap de departament de Català Marta Vilà mvila274@xtec.cat
Coordinador de riscos laborals Lídia Falomí jsanc276@xtec.cat
Coordinadora digital de centre Lídia Falomí lfalomi@xtec.cat
Coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social Kim Parcerisas jparcer2@xtec.cat
Coordinador COCOBE de coeducació, convivència i benestar  Joan Carles Sánchez jsanc276@xtec.cat