Nous alumnes

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a l’EOI. Es fa telemàticament a través del web: http://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/ o presencialment els dies indicats.

Es considera alumnat nou:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI .
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes lliures que volen ser oficials.

La preinscripció pot ser a:

 • Primer: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas s’haurà de venir el dia assenyalat a fer el test de nivell.
 • 2n, 3r, 4t, 5è o C1: NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas en el moment de fer la matrícula presencial ha de portar una fotocòpia del certificat.

La preinscripció es pot fer:

 • Per via telemàtica deL 3 al 6 de setembre de 2018, ambdós inclosos.
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI el dia 6 de setembre de 2018 de 10.00 a 13.00 h. L’alumnat de C1 no té aquesta opció.

Proves de nivell

Taula d’exempcions 15-16 del test de nivell

 1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic
 2. Una vegada feta la preinscripció cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova
 3. El dia 7 de setembre 2018 s’haurà de consultar a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) si ha estat admès per a fer el test de nivell i en cas afirmatiu consultar quin dia i quina hora es fa el test a l’Escola (consulteu document adjunt). Es fa sorteig en el cas que el nombre de preinscrits sigui superior al nombre de places
 4. La NO presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció
 5. El test de nivell consisteix en una prova escrita i oral
 6. El dia 19 de setembre 2018 es publicaran a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) els resultats del test de nivell i si ha obtingut plaça

MATRÍCULA

El dia 19 de setembre de 2018 es publicarà al web:

 • El resultat del test de nivell (accedint a l’aplicatiu de preinscripció amb les dades de l’alumne o consultant els llistats a la cartellera de l’EOI)
 • El resultat del sorteig de places (accedint a l’aplicatiu de preinscripció amb les dades de l’alumne o consultant els llistats a la cartellera de l’EOI)

La matrícula és ONLINE del 19 al 21 de setembre. Cal consultar els dies i l’horari de matriculació. Si queden places i estic a la llista d’espera, em matriculo en línia el 26 ( només d’anglès) o el 27 ( tots) de setembre.
TAXES

Vegeu la informació a la rúbrica SECRETARIA.