Horaris d’Anglès

 

HORARIS DEPARTAMENT D’ANGLÈS CURS 2023-2024

 

Hi poden haver canvis en el professorat

En la modalitat semipresencial la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball individual en línia, que és la base del curs, i el treball presencial al centre, que és un complement per consolidar-ne els continguts. La formació en aquesta modalitat comporta:

  1. L’assistència a una sessió setmanal de dues hores i mitja al centre.
  2. El treball individual en l’entorn virtual d’aprenentatge Google Classroom acomplint les tasques suggerides pel professor/a. Això equival a un treball individual a casa de tres hores setmanals aproximadament.

Les hores no presencials NO seran fetes per videoconferència sinó que consten d’activitats i tasques guiades pel professorat que l’alumnat farà de manera autònoma i en horari lliure.

Requisits:

  • Assistència obligatòria a les sessions presencials (consulteu horaris per saber quin dia de la setmana és la sessió presencial de cada curs.
  • Disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet i autonomia d’aprenentatge sota la tutela del professor/a.