Estratègia Digital de Centre (EDC)

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació de l’Escola Oficial d’Idiomes Garraf que fan possible que docents, alumnat i centre assoleix la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats -i, si s’escau, transformats- des d’una perspectiva d’innovació i millora continuada.

L’Estratègia DIgital de Centre ha de tenir com a referent el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.