Nou alumnat

Per poder accedir a una Escola Oficial d’Idiomes cal haver fet 16 anys abans del 31 de desembre de l’any acadèmic en curs o 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària (Resolució EDU/904/2007, DOGC 4853 de 30/03/07). En aquest cas cal acreditar aquesta informació amb un certificat del centre on es fa l’ESO. Teniu tota la informació sobre el procés de preinscripió i matrícula a les Escoles Oficials d’Idiomes en aquest enllaç.

La preinscripció per als cursos de l’Escola Oficial d’Idiomes Garraf es farà per via telemàtica des les 9.00h del dimecres 31 d’agost de 2022 a les 15.00h del dilluns 5 de setembre de 2022. Podeu accedir a l’aplicatiu de preiscripció des d’aquest enllaç.


Taxes i preus de matrícula

Podeu trobar la informació sobre les taxes i preus públics de matricula, així com les bonificacions i exempcions generals que s’hi apliquen, en aquests enllaços:

Cal afegir una quota de 30€, aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Educació. Aquest preu públic complementa l’assignació de la Generalitat pel manteniment i funcionament de centre i possibilita el nivell de prestacions que oferim i el manteniment i millora de les nostres instal·lacions així com dels nostres recursos pedagògics i tecnològics.