Nou alumnat

Per poder accedir a una Escola Oficial d’Idiomes cal haver fet 16 anys abans del 31 de desembre de l’any acadèmic en curs o 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària (Resolució EDU/904/2007, DOGC 4853 de 30/03/07). En aquest cas cal acreditar aquesta informació amb un certificat del centre on es fa l’ESO. Teniu tota la informació sobre el procés de preinscripió i matrícula a les Escoles Oficials d’Idiomes en aquest enllaç.

La preinscripció per als cursos de l’Escola Oficial d’Idiomes Garraf es farà per via telemàtica des les 9.00h del 4 de setembre de 2023 a les 14.00h del dilluns 13 de setembre de 2023. Podeu accedir a l’aplicatiu de preiscripció des d’aquest enllaç.


Taxes i preus de matrícula

Podeu trobar la informació sobre les taxes i preus públics de matricula, així com les bonificacions i exempcions generals que s’hi apliquen, en aquests enllaços:

Cal afegir una quota de 30€, aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Educació. Aquest preu públic complementa l’assignació de la Generalitat pel manteniment i funcionament de centre i possibilita el nivell de prestacions que oferim i el manteniment i millora de les nostres instal·lacions així com dels nostres recursos pedagògics i tecnològics.