Nou alumnat

Per poder accedir a una Escola Oficial d’Idiomes cal haver fet 16 anys abans del 31 de desembre de l’any acadèmic en curs o 14 per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària (Resolució EDU/904/2007, DOGC 4853 de 30/03/07). En aquest cas cal acreditar aquesta informació amb un certificat del centre on es fa l’ESO.

La preinscripció per tots els cursos de l’Escola Oficial d’Idiomes Garraf (des del nivell A1 fins el nivell C1) es farà per via telemàtica des les 9.00h del dimarts 31 d’agost de 2021 a les 14.00h del divendres 3 de setembre de 2021. Podreu accedir a l’aplicatiu de preiscripció des d’aquest enllaç.


Podeu consultar tota la informació sobre taxes i preus públics del Departament d’Educació en aquest enllaç.