Sol·licitud de trasllat de matrícula i expedient

Trasllat durant el curs acadèmic

Si, durant el curs, heu de continuar els vostres estudis en una altra EOI, cal fer un trasllat de matrícula.

Si després de formalitzar la matrícula, és a dir, durant el curs, heu de continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitza el dimarts 30 d’abril de 2023.

La sol·licitud de trasllat de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat de matrícula i expedient”, que us lliuraran a la secretaria del centre o bé us podeu descarregar des d’aquest enllaç, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places a l’escola de destinació. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada al centre d’origen, en aquest cas l’EOI Garraf. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà a la persona sol·licitant. Si no hi ha vacants en l’EOI de destí que desitgeu, us podeu apuntar a la seva llista d’espera on podreu indicar els grups i horaris desitjats.


Trasllat en període no lectiu (juliol)

Els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola el 12 i 13 de juliol de 2023. La sol·licitud de matrícula es fa a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb l’alumnat a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 20 de juliol.

La documentació que l’alumne ha d’aportar en el moment de sol·licitar el trasllat és el full de pagament de la matrícula, la sol·licitud de trasllat i el DNI/NIE. En cas que hi hagi places vacants, l’escola de destinació sol·licitarà el trasllat de l’expedient acadèmic de l’alumne a l’escola d’origen.


• No oblideu aportar/adjuntar la documentació necessària per a la sol·licitud efectuada.
• Tots els camps del formulari són obligatoris.