Llibres i lectures

Curs 2021-2022

Si us plau, pareu atenció en els ISBN dels llibres abans de fer la vostra adquisició

Nivell A1

Llibre de text

   • English File Fourth Edition A1/A2 Student’s Book and Workbook with Key Pack. Ed. Oxford University Press. (ISBN: 9780194058001)

Llibres de lectura

   • La llista de llibres de lectura us la facilitarà el professorat al començament del curs

Nivell A2

Llibre de text

   • English File Fourth Edition A2/B1 Student’s Book and Workbook with Key Pack. Ed. Oxford University Press. (ISBN: 9780194058124)

Llibres de lectura

   • La llista de llibres de lectura us la facilitarà el professorat al començament del curs

Nivell B1

Llibre de text

   • English File 4th Edition B1. Student’s Book and Workbook with Key Pack. Ed. Oxford University Press (ISBN: 9780194058063)

Llibres de lectura 

   • La llista de llibres de lectura us la facilitarà el professorat al començament del curs

Nivell B2.1

Llibre de text

   • English File 4th Edition B2.2. Student’s and Workbook with Key Pack. Oxford University Press (ISBN: 9780194058308)

Llibres de lectura

   • La llista de llibres de lectura us la facilitarà el professorat al començament del curs

Nivell B2.2

Llibre de text

   • Roadmap B2+ Students’ Book & Online Practice Pack. Ed. Pearson (ISBN 9781292271927)

Llibres de lectura primer trimestre (a escollir-ne un)

   • La llista de llibres de lectura us la facilitarà el professorat al començament del curs

Nivell C1

Llibre de text

   • English File 4th Edition C1.2. Student´s Book and Workbook with Key Pack. Ed. Oxford University Press (ISBN: 9780194060813)

Llibres de lectura

   • La llista de llibres de lectura us la facilitarà el professorat al començament del curs.