Projecte de Direcció

El Projecte de direcció va ser presentat davant la comunicat educativa de l’Escola Oficial d’Idiomes Garraf en sessió ordinària del Consell Escolar de centre celebrada el dia 3 de juny de 2022.

Podeu consultar el Projecte de direcció en aquest enllaç.