Presentació

Les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya són centres públics no universitaris de règim especial dedicats a l’’ensenyament d’idiomes moderns que depenen del Departament d’Educació de la Generalitat. Les EOIs imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOMCE.

L’Escola Oficial d’Idiomes Garraf té la seva seu a Vilanova i la Geltrú des de l’any 2003.

Actualment, el nostre centre imparteix cursos reglats d’anglès i alemany. D’ambdós idiomes s’ofereixen els nivells bàsic (A1, A2), intermedi B1 (B1) i intermedi B2 (B2.1, B2.2). En anglès també s’ofereix el nivell avançat (C1). Les classes són de dues hores en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous) en horari únicament de tarda.

També existeix una oferta específica de formació per perfeccionar competències en idiomes o per aprofundir en aspectes socioculturals vinculats a les llengües que s’hi imparteixen. Aquesta oferta s’ofereix en els idiomes anglès, francès i italià en horari de 1h 30m /2h 30m, un dia a la setmana.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents als ensenyaments reglats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure. Teniu més sobre certificacions informació en aquest enllaç.