Presentació

L’Escola Oficial d’Idiomes Garraf té la seva seu a Vilanova i la Geltrú des de l’any 2003.

Actualment, l’escola imparteix cursos reglats d’anglès i alemany. D’ambdós idiomes s’ofereixen els nivells bàsic (A1, A2), intermedi B1 (B1) i intermedi B2 (B2.1, B2.2). En anglès també s’ofereix el nivell avançat (C1).

Les classes són de dues hores en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous) en horari únicament de tarda. Durant el primer trimestre també hi ha classe els divendres alterns.

També imparteix cursos especials per perfeccionar competències en idiomes o per aprofundir en aspectes socioculturals vinculats a les llengües que s’hi imparteixen. L’EOI Garraf ofereix cursos especials d’anglès, espanyol per a estrangers, francès i italià en horari de 2h/2h 30m, un dia a la setmana.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Les Escoles Oficials d’Idiomes

Les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya són centres públics no universitaris de règim especial dedicats a l’’ensenyament d’idiomes moderns que depenen del Departament d’Educació de la Generalitat. Les EOIs imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOMCE.

Les Escoles Oficials d’Idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, com les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.