Sol·licitud de títol acadèmic (nivells B2 i C1)

Els certificats de Nivell Intermedi B2 i de Nivell Avançat C1 no es poden sol·licitar en línia. La tramitació d’aquests títols s’ha de fer presencialment a la secretaria del centre i s’han d’abonar les taxes corresponents. Un cop rebut el títol s’avisarà per correu electrònic a la persona interessada.

Podeu descarregar-vos un model de sol·licitud de títol acadèmic des d’aquest enllaç.

  • Empleneu la sol·licitud i lliureu-la a la secretaria del centre en horari d’atenció al públic juntament amb el vostre DNI/NIE/Passaport.
  • Tots els camps del formulari són obligatoris.