Sol·licitud de devolució de taxes (cursos reglats)

Des del dia 1 de juliol 2022 s’ha posat en marxa, a la web de Tràmits Gencat, el nou tràmit electrònic per a sol·licitar la devolució de les taxes i els preus públics gestionats pel Departament d’Educació.

Devolució de la matrícula

Pel que fa referència a les matrícules, mitjançant aquest tràmit, l’alumnat de les Escoles Oficials d’Idiomes pot sol·licitar la devolució de les següents taxes i preus públics:

  • Taxa de matrícula dels nivells B1 i B2.
  • Preu públic de matrícula dels nivells A1, A2, C1 i C2.

Els alumnes que desitgin sol·licitar la devolució, hauran d’accedir a:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts

Des d’aquest enllaç es podrà emplenar el formulari de sol·licitud, que arribarà directament al Servei de Gestió Pressupostària per a la seva tramitació. Cal que tingueu en compte que les sol·licituds de devolució motivades per una renúncia dintre del termini previst seran desestimades  si no van acompanyades del corresponent full de renúncia signat per l’alumne i registrat (amb data i segell) per l’EOI. Podeu descarregar-vos la sol·licitud de renúncia des d’aquest enllaç o bé sol·licitar-la a l’EOI.

Per qualsevol dubte o consulta, podeu adreçar-vos a gestioingressos.educacio@gencat.cat


Devolució de la qüota de material

Pel que fa referència a la devolució del preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes ha de sol·licitar-se directament a l’EOI on s’ha fet la matrícula. Caldrà emplenar un formulari que només té validesa amb el número de registre, data i segell de l’EOI. Podeu demanar el formulari a la secretaria del centre en horari d’atenció al públic o descarregar-lo des d’aquest enllaç.


Data límit de sol·licitud

En ambdós casos, la data límit de retorn de taxes per renúncia de matrícula és el dimarts 10 d’octubre de 2023.

S’ha de tenir en compte que la renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes, l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna i, per tant, la renúncia a assistir a les classes.