Sol·licitud de convocatòria addicional

Permanència en els estudis

En cadascun dels nivells bàsic, intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1, l’alumne o alumna té dret a romandre matriculat en règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

L’alumne o alumna que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o del nivell intermedi B2, i no el supera, no pot cursar-lo una altra vegada. Si s’accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell intermedi B2, el pot cursar un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l’escola, es pot autoritzar la repetició o permanència d’un curs més, en règim oficial presencial, a l’alumne o alumna que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es pot concedir una única convocatòria addicional per nivell.


Podeu descarregar-vos un model de sol•licitud de convocatòria addicional des d’aquest enllaç.

• Empleneu-la i lliureu-la a la secretaria del centre en horari d’atenció al públic o bé feu-nos-la arribar per correu electrònic.
• Tots els camps del formulari són obligatoris.