Pla d’acollida de professorat novell

Aquest document va ser aprovat en sessió de Consell escolar de centre, celebrada el dijous 22 de juny de 2023.

Feu clic a la imatge si voleu consultar el Pla d’acollida de nou professorat