Programació Anual de Centre. Curs 2020 2021

Aquest document va ser aprovat en sessió de Consell escolar de centre, celebrada el divendres 23 d’octubre de 2020.

Feu clic a la imatge si voleu consultar la Programació.

Programació