Programació Anual de Centre. Curs 2022-2023

Aquest document va ser aprovat en sessió de Consell escolar de centre, celebrada el dimarts 2 de novembre de 2021.

Feu clic a la imatge si voleu consultar la Programació.