Proves lliures de certificació: convocatòria extraordinària

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

La matrícula tindrà lloc, de manera telemàtica, del 16 de novembre (a… Llegeix més»

Avís important per als cursos especials

D’acord amb les instruccions de la Direcció General de Formació Professional Inicial Ensenyaments de Règim Especial i les indicacions derivades de la Resolució SL/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la… Llegeix més»

Avís important per als cursos reglats

En el present marc sanitari i a efectes d’adaptar el nostre Pla d’Obertura a les instruccions derivades de la Resolució SL/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot… Llegeix més»