Grups de conversa

L’EOI Garraf ofereix classes de conversa en alemany i anglès a tots el alumnes matriculats al centre que hagin abonat l’aportació voluntària. Les sessions s’ofereixen cada curs acadèmic entre els mesos de gener i maig.

Per tal de participar-hi és necessari:

  • estar matriculat al centre.
  • haver-se apuntat amb antelació als taulers d’anuncis que hi ha davant de secretaria. Cada dilluns o dimarts, de manera alterna, es penjaran els fulls corresponents a les sessions de la setmana següent. Cal fer la reserva de plaça al full corresponent cada cop que es vulgui assistir a una sessió.
  • tenir fet i validat el carnet d’estudiant. Es port imprimir des de la pàgina web i validar-lo a consergeria o administració. S’haurà de mostrar el carnet a requeriment del professorat que fa la sessió.

Les sessions estan restringides a un màxim de 10 alumnes. No es permetrà el accés a alumnes que no hagin reservat plaça amb antelació.