Antic alumnat

Les persones matriculades en un curs oficial del mateix idioma l’any acadèmic immediatament anterior es consideren antic alumnat i tenen preferència per matricular-se el curs següent.

Procediment de matrícula
  • La matrícula és només telemàtica i segueix un ordre de prioritat i un calendari que estableix el Departament d’Educació. Aquells alumnes oficials del curs 2020-2021 que no es matriculin dintre dels terminis previstos, perdrien l’oficialitat i haurien de tornar fer una preinscripció al setembre.
  • No està permès matricular-se com a alumne oficial i lliure del mateix idioma el mateix any acadèmic.

Dates de matrícula

El període de matrícula comença a les 09.00h del dijous 1 de juliol de 2021 i finalitza a les 23.59h del dimarts 6 de juliol de 2021. Tot l’antic alumnat rebrà informació personalitzada sobre la data concreta en que haurà de matricular-se.


Taxes de matrícula

Podeu trobar la informació sobre les taxes de matricula, així com les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen, en aquest enllaç.

Cal afegir una quota de 30€, aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Educació. Aquesta quota complementa l’assignació de la Generalitat pel manteniment i funcionament de centre i possibilita el nivell de prestacions que oferim i el manteniment i millora de les nostres instal·lacions així com dels nostres recursos pedagògics i tecnològics.