Antic alumnat

Les persones matriculades en un curs oficial del mateix idioma l’any acadèmic immediatament anterior es consideren antic alumnat i tenen preferència per matricular-se el curs següent.

Procediment de matrícula
  • La matrícula és només telemàtica i segueix un ordre de prioritat i un calendari que estableix el Departament d’Educació. Aquells alumnes oficials del curs 2022-2023 que no es matriculin dintre dels terminis previstos, perdrien l’oficialitat i haurien de tornar fer una preinscripció al setembre.
  • No està permès matricular-se com a alumne oficial i lliure del mateix idioma el mateix any acadèmic.

Dates de matrícula

El període de matrícula comença a les 09.00h del 3 de juliol de 2023 i finalitza a les 23.59h del 10 de juliol de 2023. Tot l’antic alumnat rebrà informació personalitzada sobre la data concreta en que haurà de matricular-se.


Taxes i preus de matrícula

Podeu trobar la informació sobre les taxes i preus públics de matricula, així com les bonificacions i exempcions generals que s’hi apliquen, en aquests enllaços:

Cal afegir un preu públic de 30€ en concepte de serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes.

Podeu accedir al calendari de matriculació i accés a l’aplicatiu de d’aquest enllaç.