Sol·licitud de canvi d’horari lectiu

Aquest canvi es gestionarà sempre des de secretaria. Quan el canvi sigui possible els alumnes seran informats presencialment, per telèfon o per correu electrònic. Des de secretaria es faran també els canvis necessaris i se n’informarà els professors afectats.

Els alumnes podran demanar el canvi a 3 horaris diferents com a màxim. Cas que la persona sol·licitant sigui menor d’edat, el pare/mare/representant legal haurà d’emplenar l’imprès de canvi d’horari.


Podeu descarregar-vos un model de sol·licitud de cavi d’horari des d’aquest enllaç.

• Empleneu-la i lliureu-la a la secretaria del centre en horari d’atenció al públic o bé feu-nos-la arribar per correu electrònic.
• Tots els camps del formulari són obligatoris.