Sol·licitud de renúncia de matrícula

Podeu descarregar-vos un model de sol·licitud de renúncia de matrícula des d’aquest enllaç. La data límit de presentació d’aquesta sol·licitud és el 31 d’octubre de 2024. Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a l’efecte de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula.

 


• Empleneu-la i lliureu-la a la secretaria del centre en horari d’atenció al públic. La renúncia no serà valida sense el número de registre (amb data i segell) de l’EOI.
• No oblideu aportar/adjuntar la documentació necessària per a la sol·licitud efectuada.
• Tots els camps del formulari són obligatoris.