Anglès

Cursos Monogràfics d’anglès 2021-2022

 • Durada dels cursos: 20 sessions de 2 hores – 40 hores en total.
 • Preu: 254.00€ – Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Cursos pendents de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d’Educació

CHATTERBOX B2

 • Professora: P. Benson 
 • Nivell: B2.1 i B2.2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 5 d’octubre del 2021 al 22 març del 2022
 • Horari: dimarts, de 17.00h a 19.00h

Aquest curs monogràfic està enfocat a intensificar el procés d’aprenentatge dels continguts socioculturals dels mencionats nivells reglats i té un component fortament dirigit a les destreses orals. Per persones que vulguin adquirir fluïdesa en un ampli ventall de temes i desenvolupar-se en entorns i situacions diverses. Es podrà acreditar el nivell mitjançant prova.

CHATTERBOX C1

 • Professora: P. Benson
 • Nivell: B2.2 i C1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 6 d’octubre del 2021 al 15 de març del 2022
 • Horari: dimarts, de 19.00h a 21.00h

Aquest curs monogràfic està enfocat a intensificar l’aprenentatge dels continguts socioculturals de nivell B2.2 i C1 de l’EOI i té un component fortament dirigit a les destreses orals. Fa servir l’anglès com a llengua vehicular per ampliar coneixements de historia, literatura, aspectes socials, llengua etc… dels països de parla anglesa. Es podrà acreditar el nivell mitjançant prova.

HORIZON C2

 • Professora: P. Benson
 • Nivell:  C1 i C2  del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 7 d’octubre del 2021 al 10 de març del 2022
 • Horari: dijous, de 17.00h a 19.00h

Aquest curs monogràfic fa servir l’anglès com a llengua vehicular per ampliar coneixements de historia, literatura, aspectes socials, llengua etc… dels països de parla anglesa. Està enfocat des de la perspectiva de a la millora de la competència comunicativa oral en l’idioma. Es dirigeix a persones que tinguin acreditat o puguin acreditar mitjançant prova, un nivell C1 o bé hagin cursat un nivell C1 a una EOI.

FAST TRACK B2

 • Professora: P. Benson
 • Nivell:  B2.2  del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Durada del curs. 30 hores
 • Preu:175.00 €
 • Dates de realització: del 7 d’octubre del 2021 al 3 de febrer del 2022
 • Horari: dijous, de 19.00h a 21.00h

Aquest curs de llengua instrumental està enfocat a  intensificar el procés d’aprenentatge dels continguts de nivell B2.2 de l’EOI per tal d’obtenir resultats satisfactoris en l’examen del certificat Intermedi B2.2. Es dirigeix a persones que cursen aquest nivell de l’EOI o altres que vulguin presentar–se a l’examen de certificat per lliure.

Cursos Monogràfics d’anglès 2021-2022 

Cursos combinats

 • Durada dels cursos: 40 hores en total.
 • Preu:254.00 € – Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Els cursos combinats tenen 10 sessions presencials de dues hores a l’aula, en setmanes alternes, i 20 hores de treball virtual asincrònic.

Cursos pendents de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d’Educació

TRAVEL TALK 1

 • Professor: L. Tattevin
 • Nivell: B1.1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 5  d’octubre del 2021 al 15 de març del 2022
 • Horari: dimarts alterns, de 18.30h a 20.30h

Vols sentir-te més independent a l’hora de viatjar? -Aquest curs monogràfic combinat està enfocat a amplificar les teves capacitats comunicatives en llengua anglesa a nivell B1.1 amb l’objectiu de millorar l’experiència de viatjar a l’estranger. Inspirant-nos en grans ciutats emblemàtiques, com per exemple, Londres, Edimburg, Dublín, Nova York, i altres com Tokio o Berlin, treballarem aspectes sòcio-culturals i. al mateix temps, practicarem les exigències lingüístiques més pragmàtiques de viatjar. Els continguts es basaran en llocs i matèries reals de les destinacions i tindran un component fortament dirigit a les destreses orals. Per a persones amb un nivell B1.1 que volen millorar les seves capacitats de comunicació en anglès a l’hora de viatjar. Si fos necessari, es faria un test d’anivellament.

TRAVEL TALK 2

 • Professor: L. Tattevin
 • Nivell: B1.1 i B1.2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 19 d’octubre del 2021 al 22 de març del 2022
 • Horari: dimarts  alterns, de 18.30h a 20.30h

Vols sentir-te més independent a l’hora de viatjar?-Aquest curs monogràfic combinat està enfocat a amplificar les teves capacitats comunicatives en llengua anglesa a nivell B1.2 per millorar l’experiència de viatjar a l’estranger. Inspirant-nos en grans ciutats emblemàtiques treballarem aspectes sòcio-culturals i. al mateix temps, practicarem les exigències lingüístiques més pragmàtiques a l’hora de viatjar. Els continguts es basaran en llocs i matèries reals de les destinacions i tindran un component fortament dirigit a les destreses orals. Per a persones que cursen o han cursat el nivell B1.1/B1.2 (o nivell similar acreditat) que volen millorar les seves capacitats de comunicació en anglès a l’hora de viatjar. Si fos necessari, es faria un text d’anivellament.

TRAVEL TALK 3

 • Professor: L. Tattevin
 • Nivell: B1.2+ del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 13 d’octubre del 2021 al 9 de març del 2022
 • Horari: dimecres alterns, de 18.30h a 20.30h

Perfil dels destinataris i nivell de coneixement de l’idioma exigit:
Per a persones que cursen el nivell B1.2 d’EOI, o tenen el nivell B1 o equivalent (en el moment actual o en el passat), i volen millorar les seves capacitats de comunicació en anglès a l’hora de viatjar a l’hora de profunditzar els seus coneixements sòcio-culturals de grans ciutats emblemàtiques del mon anglo-saxó. Els continguts es basaran en llocs i matèries reals de les destinacions i tindran un component fortament dirigit a les destreses orals.
Si fos necessari, es faria un text d’anivellament.


Cursos de llengua instrumental d’anglès 2021-2022

 • Durada dels cursos: 28 sessions de 2 hores 30 minuts – 70 hores en total.
 • Preu: 335.00€ – Mínim 9 alumnes, màxim 20.

Cursos pendents de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d’Educació.

Moving ON!

 • Professor/a: Ami Davis
 • Nivell: A1+ del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: Del 5 d’octubre del 2021 al 24 de maig del 2022. 
 • Horari: dimarts, de17.45 a 20.15

Aquest curs de llengua instrumental està enfocat als alumnes amb un nivell elemental d’anglès (A1.2)  que vulguin millorar la seva competència comunicativa oral i reforçar de manera important les seves habilitats lingüístiques.

Moving UP!

 • Professor/a: Lorena  Garrido
 • Nivell: A2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització:. Del 6 d’octubre del 2021 a l’11 de maig del 2022
 • Horari:. dimecres, de 18:00h a 20:30h

Adreçat a alumnes que han realitzar el curs Moving ON! al nostre centre o bé que tenen coneixements de l’idioma a nivell pre-intermedi (A2.1) i volen millorar la seva competència i independència comunicativa oral.

Si fos necessari, es faria un test d’anivellament.


Dates i horari de matrícula

 • Dia 1 de setembre de 2021 – de 16.00 a 19.00h

Antics alumnes – Anglès

 • Dia 2 de setembre de 2021- de 16.00 a 19.00

Antics alumnes- Francès i Italià

 • Dies 6,7, 8 i 9 de setembre – de 16.00 a 19.00

Antics i nous alumnes de tots els idiomes

 • Del 10 al 18 de setembre – en horari d’atenció al públic del centre.

Antics i nous alumnes de tots els idiomes

 

La Matrícula és presencial i per ordre d’arribada.

Es pot efectuar el pagament amb targeta.

Dates i horari dels tests d’anivellament.

 • Dies 6,7,8,14 i 22 de setembre de 17.00 a 19.00

Us preguem que vingueu a fer el test durant les primeres dates si us és  possible.

No cal fer cap pas previ.