Anglès

Cursos monogràfics 2023-2024

  • Durada dels cursos: 20 sessions de 2 hores 40 hores en total.
  • Preu: 254.00€ – Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Cursos pendents de ser reconeguts com a crèdits de formació per part del Departament d’Educació

CHATTERBOX COMBO B2 

  • Professor: Ludovic Tattevin
  • Nivell: B2.1 i B2.2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
  • Dates de realització: del 18 d’octubre de 2023 al 10 d’abril de 2024
  • Horari: dimecres, de 17.00 a 19.00h

.Aquest curs monogràfic està enfocat principalment a millorar les destreses orals d’estudiants que ja tenen un nivell B2.1 i alumnat que està cursant un nivell B2.2. L’objectiu principal del curs és millorar i treballar la destresa oral per tal de poder comunicar-se amb fluïdesa sobre un ampli ventall de temes i desenvolupar-se còmodament en diverses entorns i situacions.

El curs també ofereix una tutorització extra als alumnes que vulguin presentar-se a l’examen de Certificat Intermedi B2. Estaran tutoritzats pel professor tant dins la classe com a la plataforma virtual amb pautes clares d’estudi  i deures per poder assolir el nivell oral de B2.

CHATTERBOX COMBO C1+

  • Professor: Ludovic Tattevin 
  • Nivell: B2.2 i C1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
  • Dates de realització: del 18 d’octubre de 2023 al 10 d’abril de 2024
  • Horari: dimecres, de 19.00 a 21.00h

Aquest curs monogràfic està enfocat principalment a millorar les destreses orals d’estudiants que ja tenen un nivell B2 i alumnat que està cursant el nivell C1. L’objectiu és fer  servir l’anglès com a llengua vehicular per ampliar coneixements de cultura, història, literatura, aspectes socials, llengua etc… dels països de parla anglesa.

Treballarem aspectes complexes de la llengua per poder fer-los servir amb més naturalitat i, de retruc,  descobrirem curiositats i divertiments idiomàtics que ens donaran una perspectiva més amplia del món anglosaxó.


MATRÍCULA

Antic alumnat

Dies 4 i 5 de setembre de 2023, de 17.00 a 19.00h. només per antic alumnat i posteriorment amb la resta d’alumnat.

Nou alumnat

Dies 6 i 7 de setembre 2023 de 16.00 a 20.00h. I del 8 al 15 de setembre de 2023 (o fins a exhaurir les places) en horari d’atenció al públic de secretaria. El calendari de matrícula es pot allargar en cas de vacants.

La matricula s’efectuarà per ordre d’arribada fins a exhaurir les places.

 

TEST D’ANIVELLAMENT

Es farà un test d’anivellament la primera setmana de setembre en cas de no poder acreditar el nivell.

ÚLTIM TEST DE NIVELL

dia 14 de setembre 2023 de 17.00 a 19.00.

No cal cita prèvia.