Anglès

Cursos especials 2022-2023

Cursos de llengua instrumental

 • Durada dels cursos: 28 sessions de 2,5 hores 70 hores en total.
 • Preu: 335,00€ – Mínim 9 alumnes, màxim 20.

Cursos pendents de reconeixement com a crèdits de formació per part del Departament d’Educació

SLOW ENGLISH 1

 • Professora: A. Brull 
 • Nivell: A1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 3 d’octubre 2022 al 29 de maig 2023
 • Horari: dilluns, de 18.00h a 20.30h

Aquest curs s’adreça aquelles persones que comencen a estudiar anglès i el volen aprendre a poc a poc, amb atenció especial per l’expressió oral, sense presses i gaudint de les classes i de l’ambient que es crea al grup. Es farà un text d’anivellament si fos necessari.

SLOW ENGLISH 2

 • Professora: A. Brull 
 • Nivell: A1.2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 5 d’octubre 2022 al 17 de maig 2023
 • Horari: dimecres, de 18.00h a 20.30h

Aquest curs s’adreça aquelles persones que tenen coneixements molt bàsics d’anglès i el volen millorar a poc a poc, amb atenció especial per l’expressió oral, sense presses i gaudint de les classes i de l’ambient que es crea al grup. Es farà un text d’anivellament si fos necessari.


Cursos Combinats 

Els cursos monogràfics combinats tenen 10 sessions presencials de dues hores a l’aula, en setmanes alternes, i 20 hores de treball virtual asincrònic.

 • Durada dels cursos: 40 hores en total (20 presencials i 20 telemàtiques asincròniques).
 • Preu:254.00 € – Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Cursos reconeguts com a crèdits de formació per part del Departament d’Educació

Vols sentir-te més independent a l’hora de viatjar? Aquests cursos monogràfics combinats estan enfocats a amplificar les teves capacitats comunicatives en llengua anglesa amb l’objectiu de millorar l’experiència de viatjar a l’estranger. Inspirant-nos en grans ciutats emblemàtiques, com per exemple, Londres, Edimburg, Dublín, Nova York, i altres com Tokio o Berlín, treballarem aspectes sòcio-culturals i. al mateix temps, practicarem les exigències lingüístiques més pragmàtiques de viatjar. Els continguts es basaran en llocs i matèries reals de les destinacions i tindran un component fortament dirigit a les destreses orals. Per a persones que volen millorar les seves capacitats de comunicació en anglès a l’hora de viatjar. Si fos necessari, es faria un test d’anivellament.

TRAVEL TALK

 • Professor: L. Tattevin
 • Nivell: B1.1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 4 d’octubre 2022 al 14 de març 2023
 • Horari: dimarts alterns, de 18.30h a 20.30h
 • Ciutats: Londres, Berlin, Tokio, Nova York, Dublín i Edimburg.

TRAVEL TALK 2

 • Professor: L. Tattevin
 • Nivell: B1.1/B1.2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 5 d’octubre 2022 al 15 de març 2023
 • Horari: dimecres alterns, de 18.30h a 20.30h
 • Ciutats: San Francisco, Bangkok, Praga, Liverpool i Oslo.

TRAVEL TALK

 • Professor: L. Tattevin
 • Nivell: B1.2+ del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 19 d’octubre 2022 al 22 de març 2023
 • Horari: dimecres alterns, de 18.30h a 20.30h
 • Ciutats: Los Angeles, Vancouver, Mumbai, Manchester i Copenhagen.

Per a persones que cursen el nivell B1.2 o B2.1 d’EOI, o tenen el nivell B1 o equivalent (en el moment actual o en el passat), i volen millorar les seves capacitats de comunicació


Cursos monogràfics

 • Durada dels cursos: 20 sessions de 2 hores 40 hores en total.
 • Preu: 254.00€ – Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Cursos reconeguts com a crèdits de formació per part del Departament d’Educació

CHATTERBOX COMBO B2 

 • Professora: P. Benson 
 • Nivell: B2.1 i B2.2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 4 d’octubre 2022 al 28 març 2023
 • Horari: dimarts, de 19.00h a 21.00h

L’oportunitat de millorar l’expressió oral i si voleu, presentar-se al l’examen de nivell B2.

Aquest curs monogràfic està enfocat principalment a millorar les destreses orals dels estudiants que ja tenen un nivell B2.1 (nivell 4 EOI) o hagin cursat un B2.2 ( nivell 5 EOI). Dura 40 hores dividides en classes setmanals presencials de 2 hores de duració cadascuna. L’alumnat que vulgui fer el curs però no pugui acreditar el seu nivell haurà de fer-ne una prova.

L’objectiu principal del curs és millorar i treballar la destresa oral per tal de poder comunicar-se amb fluïdesa sobre un ampli ventall de temes i desenvolupar-se còmodament en diverses entorns i situacions. El curs però també ofereix una tutoria als alumnes que s’hi apunten i volen treure el certificat de nivell intermedi B2. Estaran tutoritzats per la professora tant dins de classe com a la plataforma virtual amb clares pautes d’estudi , practiques de l’examen i deures per assolir el nivell i presentar-s’hi.

CHATTERBOX COMBO C1+

 • Professora: P. Benson
 • Nivell: B2.2 i C1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 4 d’octubre 2022 al 28 març 2023
 • Horari: dimarts, de 17.00h a 19.00h

L’oportunitat de millorar l’expressió oral i, si es vol, presentar-se al l’examen de nivell C2.

Aquest curs monogràfic està enfocat principalment a millorar les destreses orals dels estudiants que ja tenen un nivell C1. Fa servir l’anglès com a llengua vehicular per ampliar coneixements de historia, literatura, aspectes socials, llengua etc… dels països de parla anglesa. Dura 40 hores dividides en classes setmanals presencials de 2 hores de duració cadascuna. Qui no pugui acreditar el nivell d’anglès exigit haurà de presentar-se a una prova oral per poder accedir al curs.

Està enfocat des de la perspectiva de  la millora de la competència comunicativa oral  però també ofereix una tutoria als alumnes que vulguin treure el certificat de nivell C2.  Estaran tutoritzats per la professora tant dins de classe com a la plataforma virtual amb clares pautes d’estudi, pràctiques d’examen i deures per assolir el nivell i presentar-s’hi.