Anglès

Cursos Monogràfics d’anglès 2021-2022

 • Durada dels cursos: 20 sessions de 2 hores – 40 hores en total.
 • Preu: 254.00€ – Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Cursos pendents de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d’Educació

CHATTERBOX B2

 • Professora: P. Benson 
 • Nivell: B2.1 i B2.2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 5 d’octubre del 2021 al 22 març del 2022
 • Horari: dimarts, de 17.00h a 19.00h

Aquest curs monogràfic està enfocat a intensificar el procés d’aprenentatge dels continguts socioculturals dels mencionats nivells reglats i té un component fortament dirigit a les destreses orals. Per persones que vulguin adquirir fluïdesa en un ampli ventall de temes i desenvolupar-se en entorns i situacions diverses. Es podrà acreditar el nivell mitjançant prova.

CHATTERBOX C1

 • Professora: P. Benson
 • Nivell: B2.2 i C1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 5 d’octubre del 2021 al 22 de març del 2022
 • Horari: dimarts, de 19.00h a 21.00h

Aquest curs monogràfic està enfocat a intensificar l’aprenentatge dels continguts socioculturals de nivell B2.2 i C1 de l’EOI i té un component fortament dirigit a les destreses orals. Fa servir l’anglès com a llengua vehicular per ampliar coneixements de historia, literatura, aspectes socials, llengua etc… dels països de parla anglesa. Es podrà acreditar el nivell mitjançant prova.

Cursos Monogràfics d’anglès 2021-2022 

Cursos combinats

 • Durada dels cursos: 40 hores en total.
 • Preu:254.00 € – Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Els cursos combinats tenen 10 sessions presencials de dues hores a l’aula, en setmanes alternes, i 20 hores de treball virtual asincrònic.

Cursos pendents de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d’Educació

TRAVEL TALK 1

 • Professor: L. Tattevin
 • Nivell: B1.1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 5  d’octubre del 2021 al 15 de març del 2022
 • Horari: dimarts alterns, de 18.30h a 20.30h

Vols sentir-te més independent a l’hora de viatjar? -Aquest curs monogràfic combinat està enfocat a amplificar les teves capacitats comunicatives en llengua anglesa a nivell B1.1 amb l’objectiu de millorar l’experiència de viatjar a l’estranger. Inspirant-nos en grans ciutats emblemàtiques, com per exemple, Londres, Edimburg, Dublín, Nova York, i altres com Tokio o Berlin, treballarem aspectes sòcio-culturals i. al mateix temps, practicarem les exigències lingüístiques més pragmàtiques de viatjar. Els continguts es basaran en llocs i matèries reals de les destinacions i tindran un component fortament dirigit a les destreses orals. Per a persones amb un nivell B1.1 que volen millorar les seves capacitats de comunicació en anglès a l’hora de viatjar. Si fos necessari, es faria un test d’anivellament.

TRAVEL TALK 2

no hi ha places disponibles

 • Professor: L. Tattevin
 • Nivell: B1.2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 19 d’octubre del 2021 al 19 de març del 2022
 • Horari: dimarts alterns, de 18.30h a 20.30h

Cursos reconeguts com a crèdit de formació per part del Departament d’Educació.


Matrícula

Hi ha places en tots els cursos abans descrits. Les persones interessades poden matricular-se en la secretaria del centre, en horari d’atenció al públic i fins exhaurir vacants. Cal portar un document identificatiu (DNI / NIE / passaport) de la persona interessada. Pot efectuar-se el pagament amb targeta de crèdit.