Anglès

Cursos Monogràfics d’anglès 2020-2021

 • Durada dels cursos: 20 sessions de 2 hores – 40 hores en total.
 • Preu: 249.80€ – Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Cursos pendents de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d’Educació

CHATTERBOX B2

 • Professora: P. Benson 
 • Nivell: B2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 30 de setembre de 2020 al 10 de març de 2021
 • Horari: dimecres, de 17.00h a 19.00h

Aquest  curs monogràfic està enfocat està enfocat a millorar les destreses orals dels estudiants que tenen un nivell B2.1 (antic nivell 4t d’EOI) o han cursat un B2.2 (antic nivell 5è d’EOI). L’objectiu principal del curs és millorar la destresa oral per tal de poder comunicar-se amb fluïdesa sobre un ampli ventall de temes i desenvolupar-se amb comoditat en entorns i situacions diverses.

CHATTERBOX C1

 • Professora: P. Benson
 • Nivell: C1 i C2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 30 de setembre de 2020 al 10 de març de 2021
 • Horari: dimecres, de 19.00h a 21.00h

Aquest curs monogràfic està enfocat a millorar les destreses orals dels estudiants que tenen un nivell B2 o hagin cursat o aprovat un curs de nivell C1. Fa servir l’anglès com a llengua vehicular per ampliar coneixements de historia, literatura, aspectes socials, llengua etc… dels països de parla anglesa. Està enfocat des de la perspectiva de a la millora de la competència comunicativa oral en l’idioma.

Cursos Monogràfics d’anglès 2020-2021 

Cursos combinats

 • Durada dels cursos: 40 hores en total.
 • Preu: 249.80€ – Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Els cursos combinats tenen 10 sessions presencials de dues hores a l’aula, en setmanes alternes, i 20 hores de treball virtual asincrònic.

Cursos pendents de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d’Educació

TRAVEL TALK 1

 • Professor: L. Tattevin
 • Nivell: B1.1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 29 de setembre de 2020 al 16 de març de 2021
 • Horari: dimarts alterns, de 18.30h a 20.30h

Aquest curs monogràfic combinat està enfocat a amplificar les teves capacitats comunicatives en llengua anglesa a nivell B1.1 amb l’objectiu de millorar l’experiència de viatjar a l’estranger. Inspirant-nos en grans ciutats emblemàtiques, com per exemple, Londres, Edimburg, Dublín, Nova York, i altres com Tokio o Berlin, treballarem aspectes sòcio-culturals i. al mateix temps, practicarem les exigències lingüístiques més pragmàtiques de viatjar. Els continguts es basaran en llocs i matèries reals de les destinacions i tindran un component fortament dirigit a les destreses orals. Per a persones amb un nivell B1.1 que volen millorar les seves capacitats de comunicació en anglès a l’hora de viatjar i interactuar amb els altes. Si fos necessari, es faria un test d’anivellament.

TRAVEL TALK 2

 • Professor: L. Tattevin
 • Nivell: B1.1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 30 de setembre de 2020 al 10 de març de 2021
 • Horari: dimecres alterns, de 18.30h a 20.30h

Aquest curs monogràfic combinat està enfocat a amplificar les teves capacitats comunicatives en llengua anglesa a nivell B1.2 per millorar l’experiència de viatjar a l’estranger. Inspirant-nos en grans ciutats emblemàtiques treballarem aspectes sòcio-culturals i. al mateix temps, practicarem les exigències lingüístiques més pragmàtiques a l’hora de viatjar. Els continguts es basaran en llocs i matèries reals de les destinacions i tindran un component fortament dirigit a les destreses orals. Per a persones que cursen o han cursat el nivell B1.1/B1.2 (antic nivell 3r d’EOI). Si fos necessari, es faria un text d’anivellament


Cursos de llengua instrumental d’anglès 2020-2021

 • Durada dels cursos: 28 sessions de 2 hores 30 minuts – 70 hores en total.
 • Preu: 302.80€ – Mínim 9 alumnes, màxim 20.

Cursos pendents de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d’Educació.

Moving UP!

 • Professor/a: L. Garrido
 • Nivell: A2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització:. De 2 d’octubre de 2019 a 13 de maig de 2020
 • Horari:. dimecres, de 18:00h a 20:30h

Adreçat a alumnes que han realitzar el curs Moving ON! al nostre centre o bé que tenen coneixements de l’idioma a nivell pre-intermedi (A2.1) i volen millorar la seva competència i independència comunicativa oral. Si fos necessari, es faria un test d’anivellament.

Dates i horari de matrícula:

La matricula per a aquests cursos ja està tancada.