Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI Garraf. El consell escolar de l’EOI Garraf està format per:

Representants de l’alumnat

 • Josep Llaó – alumne d’anglès
 • Felipe Serrano – alumne d’alemany

Representant de l’Ajuntament

 • Blanca Albà

Representants del professorat

 • Gemma Florensa  – Departament d’Anglès
 • Carlos Garrido  – Departament d’Anglès
 • Yolanda Guembe  – Departament d’Alemany
 • Jose L. Rodríguez – Departament d0anglès

Representant del Personal d’Administració i Serveis

 • Montse Samper

Equip Directiu de l’EOI Garraf

 • Vicent Molina  – Director
 • Gemma Florensa  – Cap d’Estudis
 • José L. Rodríguez – Secretari