Professorat

Departament d’alemany

  • Yolanda Guembe
  • Lola Merchán
  • Vicent Molina

Departament d’anglès

  • Mariona Carreras
  • Gemma Florensa
  • Carlos Garrido
  • Mary Anne Borrell
  • José L. Rodriguez
  • Margaret West