Horaris i professorat d’anglès

Departament d’anglès – Horaris – Curs 2023/2024

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR/A HORARI AULA
A1a 10A FL Lluïsa Duat Slow English. Dilluns de 10 a 12:15 h 9
A1a 10A FL Lluïsa Duat Slow English. Dimecres de 10 a 12:15 h 9
A1 10A Juan Villamayor Dilluns i dimecres de 10 a 12:15 h 6
A1 16A Lluís Garcia Dilluns i dimecres de  16 a 18:15 h 1
A1 16B Juan Villamayor Dimarts i dijous de 16 a 18:15 h 1
A1 18:30A Lluís Garcia Dilluns i dimecres de  18:30 a 20:45 h 1
A1 18:30B Juan Villamayor Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45 h 1
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR/A HORARI AULA
A2 10A Spela Ursic Dilluns i dimecres de 10 a 12:15 h 16
A2 10B Spela Ursic Dimarts i dijous de 10 a 12:15 h 16
A2 13:30B Patricia Roldán Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45 h 6
A2 16A Juan Villamayor Dilluns i dimecres de 16 a 18:15 h 6
A2 16B Marta Rius Dimarts i dijous de 16 a 18:15 h 18
A2 18:30A Patricia Roldán Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45 h 13
A2 18:30B Patricia Roldán Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45 h 6
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR/A HORARI AULA
B1 10A Marta Rius Dilluns i dimecres de 10 a 12:15 h 7
B1 10B Lluïsa Duat Dimarts i dijous de 10 a 12:15 h 8
B1 13:30B Marta Rius Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45 h 18
B1 16A Sofia Ariño Dilluns i dimecres de 16 a 18:15 h 10
B1 16B HB Montse Rios Híbrid. Presencial: Dimarts de 16 a 18:15 h

En línia, sincrònic: Dijous de 16 a 18:15 h

11
B1 16B Anna Singla Dimarts i dijous de 16 a 18:15 h 7
B1 18:30A Sofia Ariño Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45 h 10
B1 18:30A SP Lluïsa Duat Semipresencial. Dimecres de 18:30 a 20:45 h 8
B1 18:30B Anna Singla Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45 h 7
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR/A HORARI AULA
B2.1 10A Rosa M. Monné Dilluns i dimecres de 10 a 12:15 h 13
B2.1 10B Maite Santacreu Dimarts i dijous de 10 a 12:15 h 15
B2.1 10A SP Maite Santacreu Semipresencial. Dimecres de 10 a 12:15 h 15
B2.1 13:30B Elena Pérez Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45 h 12B
B2.1 16A Rosa M. Monné Dilluns i dimecres de 16 a 18:15 h 13
B2.1 16A SP Montse Rios Semipresencial. Dimecres de 16 a 18:15 h 18
B2.1 16B Inés Martínez Dimarts i dijous de 16 a 18:15 h 15
B2.1 16C (1Q) Crystal Fernández Intensiu. De dilluns a dijous de 16 a 18:15 h 8
B2.1 18:30A Montse Rios Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45 h 7
B2.1 18:30A SP Spela Ursic Semipresencial. Dilluns de 18:30 a 20:45 h 16
B2.1 18:30B Inés Martínez Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45 h 15
B2.1 18:30B HB Montse Rios Híbrid. Presencial: Dimarts de 18:30 a 20:45 h

En línia, sincrònic: Dijous de 18:30 a 20:45 h

11
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR/A HORARI AULA
B2.2 10A Inés Martínez Dilluns i dimecres de 10 a 12:15 h 10
B2.2 10B Rosa M. Monné Dimarts i dijous de 10 a 12:15 h 17
B2.2 10B SP Sofia Ariño Semipresencial. Dimarts de 10 a 12:15 h 14
B2.2 13:30B Sofia Ariño Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45 h 14
B2.2 16A Josep Suller Dilluns i dimecres de 16 a 18:15 h 7
B2.2 16A SP Anna Singla Semipresencial. Dilluns de 16 a 18:15 h 18
B2.2 16B Marta Tomàs Dimarts i dijous de 16 a 18:15 h 14
B2.2 16B SP Elena Pérez Semipresencial. Dijous de 16 a 18:15 h 8
B2.2 16C (2Q) Crystal Fernández Intensiu. De dilluns a dijous de 16 a 18:15 h 8
B2.2 18:30A Inés Martínez Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45 h 9
B2.2 18:30A SP Anna Singla Semipresencial. Dilluns de 18:30 a 20:45 h 18
B2.2 18:30B Crystal Fernández Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45 h 8
B2.2 18:30B HB Marta Tomàs Híbrid. Presencial: Dimarts de 18:30 a 20:45 h

En línia, sincrònic: Dijous de 18:30 a 20:45 h

14
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR/A HORARI AULA
C1 10A Yolanda Scott-tennent Dilluns i dimecres de 10 a 12:15 h 18
C1 13:30B Yolanda Scott-tennent Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45 h 13
C1 16A HB Marta Tomàs Híbrid. Presencial: Dilluns de 16 a 18:15 h

En línia, sincrònic: Dimecres de 16 a 18:15 h

14
C1 16B Patricia Roldán Dimarts i dijous de 16 a 18:15 h 6
C1 16B SP Josep Suller Semipresencial. Dijous de 16 a 18:15 h 10
C1 18:30A Marta Tomàs Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45 h 14
C1 18:30A SP Yolanda Scott-tennent Semipresencial. Dimecres de 18:30 a 20:45 h 18
C1 18:30B Yolanda Scott-tennent Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45 h 13
C1 18:30B SP Josep Suller Semipresencial. Dimarts de 18:30 a 20:45 h 18
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
C2.1 10B SP Sid Martín Semipresencial. Dimarts de 10 a 12:15 h 9
C2.1 16A SP Jose M. Alfonso Semipresencial. Dimecres de 16 a 18:15 h 5
C2.1 18:30A SP Crystal Fernández Semipresencial. Dilluns de 18:30 a 20:45 h 8
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
C2.2 16B SP Jose M. Alfonso Semipresencial. Dimarts de 16 a 18:15 h 10
C2.2 18:30B SP Jose M. Alfonso Semipresencial. Dimarts de 18:30 a 20:45 h 10

Totes les classes seran de 2 hores i 15 m.

El codi de grup indica:

  • l’hora en que comença la classe: 10 h, 13:30 h, 16:00 h i 18:30 h
  • els dies de classe: A (dilluns i dimecres), B (dimarts i dijous) i C (de dilluns a dijous)
  • si escau: SP (curs semipresencial), HB (curs híbrid) o FL (curs flexibilitzat)

Per saber més detalls sobre els cursos:

  • semipresencials, clica aquí.
  • híbrids, clica aquí.
  • flexibilitzats, clica aquí.

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major, adjudicacions, nomenaments, etc.