Horaris i professorat d’anglès

Departament d’anglès – Horaris – Curs 2020/2021

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
A1 9:30A Lluís F. Lázaro Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h 1
A1 10B Lluís F. Lázaro Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 1
A1 13:30B Juan Villamayor Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h 9
A1 16A Sofia Ariño Dilluns i dimecres de  16 a 18:15h 1
A1 16B Juan Villamayor Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 9
A1 18:30A Juan Villamayor Dilluns i dimecres de  18:30 a 20:45h 9
A1 18:30B Juan Villamayor Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 9

 

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
A2 9:30A Elena Pérez Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h 19
A2 10B Lluïsa Duat Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 8
A2 13:30B Lluïsa Duat Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h 8
A2 16A Rosa M. Monné Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h 18
A2 16B Spela Ursic Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 5
A2 18:30A Spela Ursic Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h 20
A2 18:30B Spela Ursic Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 15

 

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
B1 9:30A Rosa M. Monné Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h 5
B1 10B Rosa M. Monné Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 10
B1 10B SP Inés Martínez Semipresencial. Dimarts de 10 a 12:15h 15
B1 13:30B Lluís F. Lázaro Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h 1
B1 16A Lluïsa Duat Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h 10
B1 16A SP Barbara Latham Semipresencial. Dimecres de 16 a 18:15h 8
B1 16B Lluís García Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 1
B1 16B SP Lluís F. Lázaro Semipresencial. Dimarts de 16 a 18:15h 8
B1 18:30A Barbara Latham Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h 8
B1 18:30A SP Lluïsa Duat Semipresencial. Dimecres de 18:30 a 20:45h 6
B1 18:30B Lluís García Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 1
B1 18:30B SP Inés Martínez Semipresencial. Dimarts de 18:30 a 20:45h 10

 

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
B2.1 9:30A Gisela González Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h 10
B2.1 10B Elena Ferran Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 5
B2.1 10B SP Maite Santacreu Semipresencial. Dijous de 10 a 12:15h 15
B2.1 13:30B Maite Santacreu Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h 15
B2.1 16A Inés Martínez Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h 19
B2.1 16A SP Anna Segarra Semipresencial. Dimecres de 16 a 18:15h 11
B2.1 16B Elena Ferran Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 15
B2.1 16B SP Montse Rios Semipresencial. Dijous de 16 a 18:15h 8
B2.1 18:30A Inés Martínez Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h 13
B2.1 18:30A SP Anna Segarra Semipresencial. Dilluns de 18:30 a 20:45h 1
B2.1 18:30B Gisela González Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 6
B2.1 18:30B SP Montse Rios Semipresencial. Dijous de 18:30 a 20:45h 8

 

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
B2.2 9:30A Yolanda Scott-Tennent Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h 18
B2.2 10B Spela Ursic Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 13
B2.2 10B SP Elena Pérez Semipresencial. Dimarts de 10 a 12:15h 14
B2.2 13:30A Yolanda Scott-Tennent Dilluns i dimecres de 13:30 a 15:45h 18
B2.2 16A John Butler Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h 15
B2.2 16A SP Elena Pérez Semipresencial. Dilluns de 16 a 18:15h 8
B2.2 16B Anna Segarra Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 19
B2.2 16B SP Barbara Latham Semipresencial. Dijous de 16 a 18:15h 10
B2.2 18:30A John Butler Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h 15
B2.2 18:30A SP Montse Rios Semipresencial. Dilluns de 18:30 a 20:45h 18
B2.2 18:30B Barbara Latham Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 5
B2.2 18:30B SP Josep Súller Semipresencial. Dijous de 18:30 a 20:45h 18

 

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
C1 10B John Butler Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 19
C1 13:30B John Butler Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h 19
C1 16A SP Josep Súller Semipresencial. Dilluns de 16 a 18:15h 19
C1 16B Sofia Ariño Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 18
C1 18:30A José M. Alfonso Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h 10
C1 18:30A SP Josep Súller Semipresencial. Dimecres de 18:30 a 20:45h 18
C1 18:30B José M. Alfonso Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 19
C1 18:30B SP Sofia Ariño Semipresencial. Dimarts de 18:30 a 20:45h 18

 

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
C2.1 16A SP José M. Alfonso Semipresencial. Dimecres de 16 a 18:15h 16
C2.1 18:30B SP Sidney Martin Semipresencial. Dimarts de 18:30 a 20:45h 13

 

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
C2.2 16B SP Sidney Martin Semipresencial. Dimarts de 16 a 18:15h 10

Les classes seran de 2 h 15m.

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major, adjudicacions, nomenaments, etc.