Horaris i professorat d’anglès

Departament d’anglès – Horaris – Curs 2019/2020

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
A1 9:30A Juan M. Villamayor Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h 8
A1 10B Lluis F. Lázaro Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 16
A1 13:30B Lluis F. Lázaro Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h 16
A1 16A Elena Ferran Dilluns i dimecres de  16 a 18:15h 14
A1 16B Sidney Martín Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 1
A1 18:30A Elena Ferran Dilluns i dimecres de  18:30 a 20:45h 14
A1 18:30B Juan M. Villamayor Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 14

 

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
A2 9:30A Lluïsa Duat Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h 5
A2 9:30C (1Q) Rosa M. Monné De dilluns a dijous  de 9:30 a 12h 6
A2 10B Elena Pérez Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 5
A2 13:30B Elena Pérez Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h 5
A2 16A Lluïsa Duat Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h 5
A2 16B Rosa M. Monné Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 13
A2 18:30A Quim Llurda Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h 1
A2 18:30B Lluïsa Duat Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 8

 

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
B1 9:30A Sofia Ariño Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h 14
B1 9:30C (1Q) Inés Martínez De dilluns a dijous  de 9:30 a 12h 7
B1 9:30C (2Q) Rosa M. Monné De dilluns a dijous  de 9:30 a 12h 6
B1 10B Lluïsa Duat Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 8
B1 13:30B Sofia Ariño Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h 14
B1 16A Montse Rios Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h 19
B1 16A SP Barbara Latham Semipresencial. Dimecres de 16 a 18:15h 1
B1 16B Lluís García Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 5
B1 18:30A Barbara Latham Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h 13
B1 18:30A SP Montse Rios Semipresencial. Dimecres de 18:30 a 20:45h 10
B1 18:30B Lluís García Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 5
B1 18:30B SP Montse Rios Semipresencial. Dimarts de 18:30 a 20:45h 10

 

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
B2.1 9:30A Elena Pérez Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h 1
B2.1 9:30C (1Q) Anna Segarra De dilluns a dijous  de 9:30 a 12h 10
B2.1 9:30C (2Q) Inés Martínez De dilluns a dijous  de 9:30 a 12h 7
B2.1 10B Maite Santacreu Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 15
B2.1 13:30B Maite Santacreu Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h 15
B2.1 16A Lluís F. Lázaro Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h 16
B2.1 16A SP Anna Segarra Semipresencial. Dimecres de 16 a 18:15h 10
B2.1 16B Juan M. Villamayor Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 14
B2.1 16B SP Montse Rios Semipresencial. Dijous de 16 a 18:15h 10
B2.1 18:30A Lluís F. Lázaro Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h 16
B2.1 18:30A SP Anna Segarra Semipresencial. Dilluns de 18:30 a 20:45h 10
B2.1 18:30A Juan M. Villamayor Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h 18
B2.1 18:30B Quim Llurda Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 13

 

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
B2.2 9:30A Yolanda Scott-Tennent Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h 15
B2.2 9:30A (1Q) Toni Real De dilluns a dijous  de 9:30 a 12h 17
B2.2 9:30A (2Q) Anna Segarra De dilluns a dijous  de 9:30 a 12h 10
B2.2 10B Sofia Ariño Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 14
B2.2 13:30A Sofia Ariño Dilluns i dimecres de 13:30 a 15:45h 14
B2.2 16A Yolanda Scott-Tennent Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h 15
B2.2 16A John Butler Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h 13
B2.2 16A SP José M. Alfonso Semipresencial. Dilluns de 16 a 18:15h 10
B2.2 16B Barbara Latham Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 7
B2.2 16B SP José M. Alfonso Semipresencial. Dimarts de 16 a 18:15h 10
B2.2 18:30A Inés Martínez Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h 5
B2.2 18:30B Toni Real Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 17
B2.2 18:30B Barbara Latham Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 7
B2.2 18:30B SP Inés Martínez Semipresencial. Dijous de 18:30 a 20:45h 1

 

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
C1 10B John Butler Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 13
C1 13:30B John Butler Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h 13
C1 16A SP Josep Súller Semipresencial. Dilluns de 16 a 18:15h 1
C1 16B Josep Súller Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 15
C1 18:30A Josep Súller Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h 15
C1 18:30B José M. Alfonso Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 15

 

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
C2.1 18:30B SP Sid Martín Semipresencial. Dimarts de  18:30 a 20:45h 1

Les classes seran de 2 h 15m, excepte els cursos intensius que seran de 2 h 30 m.

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major, adjudicacions, nomenaments, etc.