Horaris i professorat d’anglès

Departament d’anglès – Horaris – Curs 2021/2022

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
A1 9:30A Juan Villamayor Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h
A1 10B Lluís F. Lázaro Dimarts i dijous de 10 a 12:15h
A1 13:30B Juan Villamayor Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h
A1 16A Lluís F. Lázaro Dilluns i dimecres de  16 a 18:15h
A1 16B Per determinar Dimarts i dijous de 16 a 18:15h
A1 18:30A Lluís F. Lázaro Dilluns i dimecres de  18:30 a 20:45h
A1 18:30B Per determinar Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
A2 9:30A Spela Ursic Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h
A2 10B Rosa M. Monné Dimarts i dijous de 10 a 12:15h
A2 13:30B Lluís F. Lázaro Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h
A2 16A Rosa M. Monné Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h
A2 16B Spela Ursic Dimarts i dijous de 16 a 18:15h
A2 18:30A Per determinar Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h
A2 18:30B Per determinar Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
B1 9:30A Rosa M. Monné Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h
B1 10B Lluïsa Duat Dimarts i dijous de 10 a 12:15h
B1 13:30B Sofia Ariño Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h
B1 16A Sofia Ariño Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h
B1 16A SP Lluïsa Duat Semipresencial. Dimecres de 16 a 18:15h
B1 16B Barbara Latham Dimarts i dijous de 16 a 18:15h
B1 18:30A Lluïsa Duat Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h
B1 18:30A SP Sofia Ariño Semipresencial. Dimecres de 18:30 a 20:45h
B1 18:30B Barbara Latham Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
B2.1 9:30A Per determinar Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h
B2.1 10B Maite Santacreu Dimarts i dijous de 10 a 12:15h
B2.1 10B SP Elena Pérez Semipresencial. Dijous de 10 a 12:15h
B2.1 13:30B Maite Santacreu Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h
B2.1 16A Lluís Garcia Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h
B2.1 16A SP Spela Ursic Semipresencial. Dimecres de 16 a 18:15h
B2.1 16B Per determinar Dimarts i dijous de 16 a 18:15h
B2.1 16C (1Q) Anna Segarra Intensiu. De dilluns a dijous de 16 a 18:30h
B2.1 18:30A Lluís Garcia Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h
B2.1 18:30A SP Montse Rios Semipresencial. Dilluns de 18:30 a 20:45h
B2.1 18:30B Montse Rios Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h
B2.1 18:30B SP Spela Ursic Semipresencial. Dijous de 18:30 a 20:45h
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
B2.2 9:30A Yolanda Scott-Tennent Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h
B2.2 10B Per determinar Dimarts i dijous de 10 a 12:15h
B2.2 10B SP Elena Pérez Semipresencial. Dimarts de 10 a 12:15h
B2.2 13:30A Yolanda Scott-Tennent Dilluns i dimecres de 13:30 a 15:45h
B2.2 16A John Butler Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h
B2.2 16A SP Barbara Latham Semipresencial. Dilluns de 16 a 18:15h
B2.2 16B John Butler Dimarts i dijous de 16 a 18:15h
B2.2 16B SP Montse Rios Semipresencial. Dijous de 16 a 18:15h
B2.2 16C (2Q) Anna Segarra Intensiu. De dilluns a dijous de 16 a 18:30h
B2.2 18:30A Per determinar Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h
B2.2 18:30A SP Barbara Latham Semipresencial. Dilluns de 18:30 a 20:45h
B2.2 18:30B Josep Súller Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h
B2.2 18:30B SP Anna Segarra Semipresencial. Dijous de 18:30 a 20:45h
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
C1 10B Juan Villamayor Dimarts i dijous de 10 a 12:15h
C1 13:30B Yolanda Scott-Tennent Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h
C1 16A SP Josep Súller Semipresencial. Dilluns de 16 a 18:15h
C1 16B Yolanda Scott-Tennent Dimarts i dijous de 16 a 18:15h
C1 18:30A John Butler Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h
C1 18:30A SP Josep Súller Semipresencial. Dimecres de 18:30 a 20:45h
C1 18:30B John Butler Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h
C1 18:30B SP Sofia Ariño Semipresencial. Dimarts de 18:30 a 20:45h
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
C2.1 9:30A SP Sid Martín Semipresencial. Dimecres de 9:30 a 11:45h
C2.1 16A SP Jose M. Alfonso Semipresencial. Dimecres de 16 a 18:15h
C2.1 18:30B SP Jose M. Alfonso Semipresencial. Dimarts de 18:30 a 20:45h
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
C2.2 16B SP Jose M. Alfonso Semipresencial. Dimarts de 16 a 18:15h
C2.2 18:30B SP Sid Martín Semipresencial. Dimarts de 18:30 a 20:45h

Les classes seran de 2 h 15m, excepte els cursos intensius que seran de 2h 30m.

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major, adjudicacions, nomenaments, etc.