Horaris i professorat d’anglès

Departament d’anglès – Horaris – Curs 2021/2022

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
A1 9:30A Juan Villamayor Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h 9
A1 10B Lluís F. Lázaro Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 1
A1 13:30B Juan Villamayor Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h 9
A1 16A Lluís F. Lázaro Dilluns i dimecres de  16 a 18:15h 14
A1 16B Cristal Fernández Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 16
A1 18:30A Lluís F. Lázaro Dilluns i dimecres de  18:30 a 20:45h 14
A1 18:30B Cristal Fernández Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 16
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
A2 9:30A Spela Ursic Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h 1
A2 10B Rosa M. Monné Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 6
A2 13:30B Lluís F. Lázaro Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h 1
A2 16A Rosa M. Monné Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h 6
A2 16B Spela Ursic Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 1
A2 18:30A Marta Rius Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h 5
A2 18:30B Marta Rius Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 5
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
B1 9:30A Rosa M. Monné Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h 6
B1 10B Lluïsa Duat Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 10
B1 13:30B Sofia Ariño Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h 6
B1 16A Sofia Ariño Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h 5
B1 16A SP Lluïsa Duat Semipresencial. Dimecres de 16 a 18:15h 10
B1 16B Barbara Latham Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 6
B1 18:30A Lluïsa Duat Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h 6
B1 18:30A SP Sofia Ariño Semipresencial. Dimecres de 18:30 a 20:45h 10
B1 18:30B Barbara Latham Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 6
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
B2.1 9:30A Marta Rius Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h 5
B2.1 10B Maite Santacreu Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 15
B2.1 10B SP Elena Pérez Semipresencial. Dijous de 10 a 12:15h 17
B2.1 13:30B Maite Santacreu Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h 15
B2.1 16A Lluís Garcia Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h 16
B2.1 16A SP Spela Ursic Semipresencial. Dimecres de 16 a 18:15h 15
B2.1 16B Marta Rius Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 5
B2.1 16C (1Q) Anna Segarra Intensiu. De dilluns a dijous de 16 a 18:30h 12B
B2.1 18:30A Lluís Garcia Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h 16
B2.1 18:30A SP Montse Rios Semipresencial. Dilluns de 18:30 a 20:45h 10
B2.1 18:30B Montse Rios Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 18
B2.1 18:30B SP Spela Ursic Semipresencial. Dijous de 18:30 a 20:45h 1
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
B2.2 9:30A Yolanda Scott-Tennent Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45h 18
B2.2 10B Cristal Fernández  Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 16
B2.2 10B SP Elena Pérez Semipresencial. Dimarts de 10 a 12:15h 17
B2.2 13:30A Yolanda Scott-Tennent Dilluns i dimecres de 13:30 a 15:45h 18
B2.2 16A John Butler Dilluns i dimecres de 16 a 18:15h 13
B2.2 16A SP Barbara Latham Semipresencial. Dilluns de 16 a 18:15h 10
B2.2 16B John Butler Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 13
B2.2 16B SP Montse Rios Semipresencial. Dijous de 16 a 18:15h 10
B2.2 16C (2Q) Anna Segarra Intensiu. De dilluns a dijous de 16 a 18:30h 12B
B2.2 18:30A Cristal Fernández Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h 15
B2.2 18:30A SP Barbara Latham Semipresencial. Dilluns de 18:30 a 20:45h 9
B2.2 18:30B Josep Súller Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 15
B2.2 18:30B SP Anna Segarra Semipresencial. Dijous de 18:30 a 20:45h 10
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
C1 10B Juan Villamayor Dimarts i dijous de 10 a 12:15h 9
C1 13:30B Yolanda Scott-Tennent Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45h 18
C1 16A SP Josep Súller Semipresencial. Dilluns de 16 a 18:15h 1
C1 16B Yolanda Scott-Tennent Dimarts i dijous de 16 a 18:15h 18
C1 18:30A John Butler Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h 13
C1 18:30A SP Josep Súller Semipresencial. Dimecres de 18:30 a 20:45h 20
C1 18:30B John Butler Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h 13
C1 18:30B SP Sofia Ariño Semipresencial. Dimarts de 18:30 a 20:45h 1
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
C2.1 9:30A SP Sid Martín Semipresencial. Dimecres de 9:30 a 11:45h 14
C2.1 16A SP Jose M. Alfonso Semipresencial. Dimecres de 16 a 18:15h 1
C2.1 18:30B SP Jose M. Alfonso Semipresencial. Dimarts de 18:30 a 20:45h 10
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
C2.2 16B SP Jose M. Alfonso Semipresencial. Dimarts de 16 a 18:15h 10
C2.2 18:30B SP Sid Martín Semipresencial. Dimarts de 18:30 a 20:45h 8

Les classes seran de 2 h 15m, excepte els cursos intensius que seran de 2h 30m.

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major, adjudicacions, nomenaments, etc.