Horaris i professorat d’anglès

Departament d’anglès – Horaris – Curs 2022/2023

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR/A HORARI AULA
A1 9:30A Juan M. Villamayor Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45 h 1
A1 10B Juan M. Villamayor Dimarts i dijous de 10 a 12:15 h 1
A1 16A Carlos Milian Dilluns i dimecres de  16 a 18:15 h 1
A1 16B Carlos Milian Dimarts i dijous de 16 a 18:15 h 1
A1 18:30A Carlos Milian Dilluns i dimecres de  18:30 a 20:45 h 1
A1 18:30B Carlos Milian Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45 h 1
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR/A HORARI AULA
A2 9:30A Spela Ursic Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45 h 5
A2 10B Spela Ursic Dimarts i dijous de 10 a 12:15 h 14
A2 13:30B Patricia Roldán Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45 h 5
A2 16A Marta Rius Dilluns i dimecres de 16 a 18:15 h 5
A2 16B Patricia Roldán Dimarts i dijous de 16 a 18:15 h 5
A2 18:30A Marta Rius Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45 h 5
A2 18:30B Patricia Roldán Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45 h 5
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
B1 9:30A Lluïsa Duat Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45 h 8
B1 10B Lluïsa Duat Dimarts i dijous de 10 a 12:15 h 8
B1 13:30B Marta Rius Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45 h 4
B1 16A Sofia Ariño Dilluns i dimecres de 16 a 18:15 h 8
B1 16A SP Lluïsa Duat Semipresencial. Dimecres de 16 a 18:15 h 10
B1 16B Barbara Latham Dimarts i dijous de 16 a 18:15 h 8
B1 18:30A Sofia Ariño Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45 h 8
B1 18:30A SP Barbara Latham Semipresencial. Dimecres de 18:30 a 20:45 h 10
B1 18:30B Barbara Latham Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45 h 8
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
B2.1 9:30A Maite Santacreu Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45 h 15
B2.1 10B Maite Santacreu Dimarts i dijous de 10 a 12:15 h 15
B2.1 10B SP Elena Pérez Semipresencial. Dijous de 10 a 12:15 h 10
B2.1 13:30B Rosa M. Monné Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45 h 15
B2.1 16A Lluís Garcia Dilluns i dimecres de 16 a 18:15 h 15
B2.1 16A SP Montse Rios Semipresencial. Dimecres de 16 a 18:15 h 18
B2.1 16B Rosa M. Monné Dimarts i dijous de 16 a 18:15 h 15
B2.1 16C (1Q) Crystal Fernández Intensiu. De dilluns a dijous de 16 a 18:30 h 12B
B2.1 18:30A Lluís Garcia Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45 h 15
B2.1 18:30A SP Crystal Fernández Semipresencial. Dilluns de 18:30 a 20:45 h 12B
B2.1 18:30B Crystal Fernández Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45 h 12B
B2.1 18:30B SP Spela Ursic Semipresencial. Dijous de 18:30 a 20:45 h 14
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
B2.2 9:30A Rosa M. Monné Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45 h 16
B2.2 10B Anna Singla Dimarts i dijous de 10 a 12:15 h 13
B2.2 10B SP Elena Pérez Semipresencial. Dimarts de 10 a 12:15 h 10
B2.2 13:30B Anna Singla Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45 h 13
B2.2 16A Anna Singla Dilluns i dimecres de 16 a 18:15 h 13
B2.2 16A SP Barbara Latham Semipresencial. Dilluns de 16 a 18:15 h 10
B2.2 16B Montse Rios Dimarts i dijous de 16 a 18:15 h 16
B2.2 16B SP Sofia Ariño Semipresencial. Dijous de 16 a 18:15 h 10
B2.2 16C (2Q) Crystal Fernández Intensiu. De dilluns a dijous de 16 a 18:15 h 12B
B2.2 18:30A Josep Suller Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45 h 14
B2.2 18:30A SP Montse Rios Semipresencial. Dilluns de 18:30 a 20:45 h 18
B2.2 18:30B Montse Rios Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45 h 16
B2.2 18:30B SP Sofia Ariño Semipresencial. Dijous de 18:30 a 20:45 h 10
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR/A HORARI AULA
C1 9:30A Yolanda Scott-Tennent Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:45 h 18
C1 13:30B Juan M. Villamayor Dimarts i dijous de 13:30 a 15:45 h 1
C1 16A SP Yolanda Scott-Tennent Semipresencial. Dilluns de 16 a 18:15 h 18
C1 16B Yolanda Scott-Tennent Dimarts i dijous de 16 a 18:15 h 18
C1 16B SP Josep Suller Semipresencial. Dijous de 16 a 18:15 h 14
C1 18:30A Anna Singla Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45 h 13
C1 18:30A SP Patricia Roldán Semipresencial. Dimecres de 18:30 a 20:45 h 18
C1 18:30B Yolanda Scott-Tennent Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45 h 18
C1 18:30B SP Josep Suller Semipresencial. Dimarts de 18:30 a 20:45 h 14

 

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
C2.1 9:30A SP Jose M. Alfonso Semipresencial. Dimecres de 9:30 a 11:45 h 10
C2.1 16B SP Sidney Martín Semipresencial. Dimarts de 16 a 18:15 h 13
C2.1 18:30B SP Sidney Martín Semipresencial. Dimarts de 18:30 a 20:45 h 13

 

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
C2.2 16B SP Jose M. Alfonso Semipresencial. Dimarts de 16 a 18:15 h 10
C2.2 18:30B SP Jose M. Alfonso Semipresencial. Dimarts de 18:30 a 20:45 h 10

Totes les classes seran de 2 hores i 15 m.

El codi de grup indica:

  • l’hora en que comença la classe: 9:30 h, 10 h, 13:30 h, 16:00 h i 18:30 h
  • els dies de classe: A (dilluns i dimecres), B (dimarts i dijous) i C (de dilluns a dijous)
  • si escau: SP (curs semipresencial)

Per saber més detalls sobre els cursos semipresencials, clica aquí.

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major, adjudicacions, nomenaments, etc.