Llibres i lectures de català (curs 2020-2021)

A2

A punt, 2  – Llibre de l’alumne – Coor. A. Vilagrasa, Publicacions Abadia de Montserrat

A punt, 2  – Llibre d’exercicis – Coor. A. Vilagrasa, Publicacions Abadia de Montserrat

B2.1

Gramàtica pràctica del català A1 – B2  – N. Bastons, C. Bernadó, Ll. Comajoana, Ed. Teide

B2.2 i C1

No hi ha llibre de text.