Llibres i lectures de català (curs 2020-2021)

A2

A punt, 2  – Llibre de l’alumne – Coor. A. Vilagrasa, Publicacions Abadia de Montserrat. ISBN: 9788498839913

A punt, 2  – Llibre d’exercicis – Coor. A. Vilagrasa, Publicacions Abadia de Montserrat. ISBN: 9788491910114

B2

Gramàtica pràctica del català A1 – B2 – N. Bastons, C. Bernadó, Ll. Comajoana, Ed. Teide. ISBN: 9788430733965

C1 i C2

No hi ha llibre de text.