Llibres i lectures d’anglès (curs 2023-2024)

IMPORTANT: Abans de comprar-vos els llibres tingueu en compte que si heu de fer canvis d’horari, grup o nivell un cop començat el curs, pot ser que la bibliografia sigui diferent. 

A1

BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA English File A1/A2. Student’s book and workbook with Key Pack (English File Fourth Edition) Oxford University Press. ISBN -13: 978-0194058001
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA Es recomana un d’aquests llibres de gramàtica:

  •  Essential Grammar in Use with Answers (4ª Edición en Español) (con CD-Rom), Raymond Murphy and Fernando García Clemente. Cambridge University Press. ISBN 978-84-9036103-0
  • NEW Elementary Language Practice with Key (Third edition) (With CD-Rom), Michael Vince. Macmillan Publishers. ISBN 978-0-2307-2696-3
LLIBRES DE LECTURA Llibre de lectura de nivell A1 (Starter):

The Girl with Green Eyes, John Escott. Oxford Bookworms. ISBN 978-0-194-79434-3

Llibre de lectura de nivell A1 (Beginner/Elementary):

Blood Diamonds, Richard Mac. Cambridge English Readers. ISBN 978-0-521-53657-8

 

A2

BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA English File A2/B1. Student’s book and workbook with Key Pack (English File Fourth Edition) Oxford University Press. ISBN-13: 978-0194058124
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA Oxford English Grammar Course – Basic with answers. Oxford University Press. ISBN-13: 978-0194420785 o la nova edició que inclou e-book. ISBN-13:978-0194414814
LLIBRE DE LECTURA Per determinar

 

B1

BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA English File B1. Student’s book and workbook with Key Pack (English File Fourth Edition) Oxford University Press. ISBN-13: 978-0194058063
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA Es recomana un d’aquests llibres de gramàtica:

  • New Intermediate Language Practice with key.Macmillan Publishers. ISBN 9780230727014
  • Oxford English Grammar Course Intermediate with Answers. Oxford University Press. ISBN 9780194420822, o la nova edició que inclou e-book: ISBN 9780194414876 
LLIBRE DE LECTURA In the shadow of the mountain. Helen Naylor. Cambridge English Readers. ISBN-10 9780521775519

 

B2.1

BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA English File B2.2. Student’s Book and Workbook with Key Pack (English File Fourth Edition)

Oxford University Press. ISBN-13: 9780194058308

*tot i que el nivell és B2.1, el llibre que s’utilitzarà a classe és aquest*

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA Es recomana aquest llibre de gramàtica:

  • Language Practice for FIRST. 5th edition with key.

Macmillan Publishers ISBN-13: 978-0230463752

B2.2

BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA English File C1.1. Student’s Book and Workbook with Key Pack (English File Fourth Edition)

Oxford University Press. ISBN-13:9780194058186

*tot i que el nivell és B2.2, el llibre que s’utilitzarà a classe és aquest*

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA Es recomana aquest llibre de gramàtica:

Language Practice for FIRST. 5th edition with key.

Macmillan Publishers ISBN-13: 978-0230463752

LLIBRE DE LECTURA Someone Like You, Roald Dahl. Penguin, ISBN-13: 978-0241955703

 

C1

BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA OUTCOMES ADVANCED 

(Student’s book + Writing & Vocabulary Booklet) National Geographic Learning 

ISBN-13: 978-1473765252

 

C2.1

BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA UPSTREAM C2 Student’s Book.                      Virginia Evans, Jenny Dooley. Express Publishing.  ISBN: 978-1-4715-0264-4

 

C2.2

BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA UPSTREAM C2 Student’s Book. Virginia Evans, Jenny Dooley. Express Publishing.  ISBN: 978-1-4715-0264-4