Cursos d’estiu i especials

OFERTA DE CURSOS D’ESTIU 2019

Clica la imatge per fer-la més gran

NORMATIVA

Els cursos d’estiu de l’EOI Tarragona són cursos de diferent durada i extensió, i no són oficials igual que els que tenen lloc al llarg d’un any acadèmic. El certificat que s’hi obté no és equivalent al dels estudis oficials al centre,  per tant no permet una  convalidació directa,  ni  garanteix  el pas automàtic al nivell següent d’un curs regular. Tampoc no garanteix que es pugui obtenir una plaça en els cursos oficials.


EDAT MÍNIMA

L’edat mínima per matricular-s’hi és de 16 anys dins l’any en curs.


NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP 

El nombre mínim d’alumnes per formar un grup és de 12. Cas que el grup no es pugui formar, es retornaran els diners de la matrícula als interessats.


MATRÍCULA

La matrícula es farà en línia  en aquest enllaç (actiu a partir del dia 3 de juny a les 00:01)

Cursos de 60 hores: 268,20€ (no inclou material)

Cursos de 30 hores: 160,20€ (no inclou material)

Preus públics segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny.

Per conèixer les bonificacions i les exempcions, consulteu el document anterior.


TEST DE NIVELL

Marca que necessites test i ens posarem en contacte amb tu per fixar una data.

Marca que necesitas test y nos pondremos en contacto contigo para fijar una fecha.

 


REGLAMENT VINCULANT PEL QUE FA A MATRÍCULA:

 1. No es retornarà sota cap concepte l’import total o parcial de la matrícula, cas que l’alumne decideixi no assistir als cursos o retirar-se’n.
 2. La formalització de la matricula en qualsevol dels cursos implica l’acceptació de tota la normativa que els afecta.

CALENDARI HORARI
 • Cursos de 60 hores: de l’1 al 19 de juliol, de 9:30 a 13:30 de dilluns a divendres, amb mitja hora de pausa.
 • Cursos de 30 hores: de l’1 al 12 de juliol, de 9:30 a 12:30 de dilluns a divendres, amb quinze minuts de pausa.

CONDICIONS DELS CURSOS  

En el moment de formalitzar la matrícula, els alumnes accepten les següents condicions:

 1. Complir les normes de convivència que consten a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre [NOFC EOIT] – (comportament correcte i tolerant, actitud participativa, etc.)
 2. Els certificats d’assistència seran donats a qui hagi assistit a un mínim del 80% de les classes. Els certificats on consti “Aprovat” només es podran obtenir en alguns cursos i serviran com a prova de nivell pels cursos oficials de l’EOI Tarragona pel curs immediatament posterior.

CRÈDITS UNIVERSITAT :

 1. L’EOI Tarragona no dóna crèdits ni pot garantir que les diferents facultats ho facin, ja que són aquestes entitats universitàries les que posen les condicions que s’han de reunir i n’atorguen el reconeixement.
 2. Alguns certificats de l’EOI Tarragona permeten o faciliten l’obtenció de crèdits. Els cursos d’estiu de l’EOI Tarragona no tenen ni donen aquesta informació – perquè  cada universitat té diferents ponderacions i condicions quant als crèdits. Per tant, cada alumne és responsable d’assabentar-se de tota la informació sobre aquest tema i gestionar la convalidació necessària amb la seva universitat de referència.

TEST D’ANIVELLAMENT

En alguns cursos, es requereix acreditar un nivell de llengua previ.

Els alumnes que no siguin ni hagin estat alumnes oficials o lliures de qualsevol EOI i/o que no puguin acreditar cap nivell assimilable als nivells d’una EOI, o que sigui equiparable per la taula de convalidacions de l’idioma corresponent, hauran de fer un test d’anivellament abans de formalitzar la matrícula per poder crear grups homogenis.

OFERTA DE CURSOS
ALEMANY

ALEMANY A1.1 (PRIMER)

 • Nivell: A1.1 (primera part de 1r)
 • Descripció: Iniciació a la llengua alemanya amb èmfasi a les habilitats comunicatives.
 • Durada: 60 hores
 • Dates: 01-19 de juliol de 2019
 • Horari: 9:30-13:30
 • Test de nivell: No cal.
 • Preu: 268,20€
 • Certificat: Certificat amb el 80% d’assistència.
 • Professora: María Vaz
 • Llibre:  

Aussichten  A1.1 Kurs- und Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs und DVD. Teilband Lektion 1-5. Editorial Klett. ISBN 978-3-12-676205-2

 • Aula: 11 (primera planta)

ALEMANY A1.2 (PRIMER)

 • Nivell: A1.2 (segona part de 1r)
 • Descripció: Continuació de la primera meitat del 1r curs d’alemany amb èmfasi a les habilitats comunicatives.
 • Durada: 60 hores
 • Dates: 01-19 de juliol de 2019
 • Horari: 9:30-13:30
 • Test de nivell: Test de nivell.
 • Preu: 268,20€
 • Certificat: Certificat amb el 80% d’assistència. Amb informe d’aprovat de la professora, serveix de test de nivell pels cursos oficials al setembre i passar a A2.
 • Professora: Agnieszka Rompalska
 • Llibre: 

Studio 21 in Teilbanden: Deutschbuch A1.2 mit DVD-Rom. Editorial Cornelsen. ISBN 9783065205320

 • Aula: 15 (primera planta)
ANGLÈS

ANGLÈS B2.1 (QUART)

 • Nivell: B2.1 (4t)
 • Descripció: Síntesi de continguts del nivell adaptat a les hores del curs, amb èmfasi a les destreses comunicatives.
 • Durada: 60 hores
 • Dates: 01-19 de juliol de 2019
 • Horari: 9:30-13:30
 • Test de nivell: Acreditació de nivell de 3r (B1) o test de nivell
 • Preu: 268,20€
 • Certificat: Certificat amb el 80% d’assistència. Amb informe d’aprofitament (aprovat) del professor, serveix de test de nivell pels cursos oficials al setembre i passar a B2.2 (5è).
 • Professor: Jesús Monllaó
 • Llibre: 

Perspectives, Student’s Book/Workbook Combo Split A, Upper-Intermediate, National Geographic Learning, Ted Talks, ISBN-9781337298414

 • Aula: 1 (planta baixa)

ANGLÈS B2 (CINQUÈ)

 • Nivell: B2.2 (5è)
 • Descripció: Síntesi de continguts del nivell adaptat a les hores del curs, amb èmfasi a les destreses comunicatives.
 • Durada: 60 hores
 • Dates: 01-19 de juliol de 2019
 • Horari: 9:30-13:30
 • Test de nivell: Acreditació de nivell de 4t (B2.1) o test de nivell.
 • Preu: 268,20€
 • Certificat: Certificat amb el 80% d’assistència. Amb informe d’aprofitament de la professora (aprovat), serveix de test de nivell pels cursos oficials al setembre i passar a C1.
 • Professora: Ieva Stoncikaite
 • Llibre / Manual: 

21st Century Communication, Level 4, National Geographic Learning, Ted Talks, ISBN-9781305955479

 • Aula:7 (planta baixa)

ANGLÈS C1

 • Nivell: C1
 • Descripció: Síntesi de continguts del nivell adaptat a les hores del curs, amb èmfasi a les destreses comunicatives.
 • Durada: 60 hores
 • Dates: 01-19 de juliol de 2019
 • Horari: 9:30-13:30
 • Test de nivell: Acreditació de nivell de 5è (B2) o test de nivell.
 • Preu: 268,20€
 • Certificat: Certificat amb el 80% d’assistència.
 • Professora: Jane Ward
 • Llibre:  el primer dia de classe se n’informarà
 • Aula: 5 (planta baixa)

ÀRAB

ÀRAB: TASTA L’ÀRAB

 • Nivell: A0+
 • Descripció: Iniciació a la llengua àrab: lectoescriptura, fonètica i salutacions i presentacions bàsiques.
 • Durada: 30 hores
 • Dates: 01-12 de juliol de 2019
 • Horari: 9:30-12:30
 • Test de nivell: No cal.
 • Preu: 160,20€
 • Certificat: Certificat amb el 80% d’assistència.
 • Professora: Joana Hernández
 • Llibre:el primer dia de classe se n’informarà
 • Aula: 4 (planta baixa)

ESPAÑOL

ESPAÑOL A1+

 • Nivel: A1+
 • Descripción: Refuerzo y ampliación de los contenidos básicos de A1 (1o) y revisión de los contenidos básicos de A2 (2º).
 • Duración: 60 horas
 • Fechas: 01-19 de julio de 2019
 • Horario: 9:30-13:30
 • Test de nivel: Test de nivel.
 • Precio: 268,20€
 • Certificado: Certificado con el 80% de asistencia. Con el informe de aprovechamiento del profesor (aprobado), sirve de test de nivel para el curso oficial de 2º (A2).
 • Profesor: Biel Ferriol
 • Libro: 

Gente Hoy 1. Curso de español. Libro del alumno. Martín Peris, E.; Sans Baulenas, N. (2013). Editorial Difusión. ISBN 978-84-15620-78-5

 • Aula: 6 (planta baja)

FRANCÈS

FRANCÈS A1.1

 • Nivell: 1A1.1 (Primera part de 1r).
 • Descripció: Iniciació a la llengua francesa amb èmfasi a les habilitats comunicatives.
 • Durada: 60 hores
 • Dates: 01-19 de juliol de 2019
 • Horari: 9:30-13:30
 • Test de nivell: No cal.
 • Preu: 268,20€
 • Certificat: Certificat amb el 80% d’assistència.
 • Professora: Beatriz Vega
 • Llibre / Manual: 

Édito A1. Editorial Santillana. Livre élève ISBN: 9788490491928. Cahier d’exercices 9788490492925

 • Aula: 17 (primera planta)

 


MÉS INFORMACIÓ

 

Per més informació o dubtes, dirigiu-vos a la Consergeria i/o la Secretaria de l’EOI Tarragona.

Telèfon: 977 226 936

Correu electrònic: eoitgncursestiu@gmail.com

Horari d’atenció al públic de Secretaria

Horari de Consergeria: 09:00-15:00

 


ALTRES

Aquestes informacions podran estar subjectes a possibles canvis en cas de força major.

L’EOI Tarragona es reserva el dret a anul·lar o canviar un curs per qüestions de força major.

 

ENQUESTA

Enquesta de satisfacció