Cursos especials

OFERTA DE CURSOS

L’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona ofereix diferents cursos aquest estiu. A continuació us els presentem.

 

FUNETICS (vídeo promocional AQUÍ

ATENCIÓ: CURS CANCEL·LAT.

DISCULPIN LES MOLÈSTIES

Curs de pronunciació anglesa i expressió oral.

Dates: del 9 al 20 de juliol

Horari: de 10 h a 13 h

Preu: 199,80€

El curs pretén conscienciar, conèixer, analitzar i millorar la fonètica de l’anglès.
 
Objectius:
– reconèixer les principals dificultats relacionades amb la pronunciació de la llengua anglesa.
– desenvolupar estratègies per a millorar la pronunciació de la llengua anglesa.
 
Continguts:
– Autonomia a l’hora de buscar la pronunciació de les paraules.
– Què hem de tenir en compte a l’hora de pronunciar els sons en anglès?
– Què hem de tenir en compte a l’hora de pronunciar aquests sons dins una frase?
– Com és la musicalitat de l’anglès? El ritme i l’entonació.

1) Activitat inclosa en el Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament 2017-2018. 30 hores de certificació per l’ICE de la URV. 

2) Aquelles persones que vulguin acreditar aquesta activitat a l’ICE, és obligatori presentar el següent document a la secretaria de l’EOI Tarragona a l’hora de fer la inscripció: AQUÍ

 

ESCRIURE SENSE FALTES (vídeo promocional AQUÍ)

ATENCIÓ: CURS CANCEL·LAT.

DISCULPIN LES MOLÈSTIES

Curs de català per millorar la vostra ortografia. Es basarà en els criteris de la PNL.

Dates: del 2 al 13 de juliol

Horari: de 10 h a 13 h

Preu: 158,80€

Objectiu:  Millorar els resultats en ortografia i conèixer les novetats de l’IEC (vigents des del 2016).

 
Continguts:

1.Què és la PNL i com s’aplica en l’ortografia
2.De la memòria visual a la memòria auditiva
3.Del dictat individual al dictat col·lectiu
4.La lectura i l’escriptura
5.La traducció per a les transferències d’aprenentatge
6.La bitàcola ortogràfica
7.La presa d’apunts i l’expressió escrita
8.Els recursos en línia
9.Recull de normes ortogràfiques

1) Activitat inclosa en el Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament 2017-2018. 30 hores de certificació per l’ICE de la URV. 

2) Aquelles persones que vulguin acreditar aquesta activitat a l’ICE, és obligatori presentar el següent document a la secretaria de l’EOI Tarragona a l’hora de fer la inscripció: AQUÍ

 

On, quan i com s’ha de fer la inscripció:

  • a la Secretaria del centre de 10 a 13h, de dilluns a divendres.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb Secretaria (Telf. 977 22 69 36)

 

 

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE ELS CURSOS ESPECIALS

CURSOS MONOGRÀFICS

Es consideren cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic…), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions….), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per destreses.

CURS DE LLENGUA INSTRUMENTAL

Els cursos d’actualització i perfeccionament de llengua instrumental estan adreçats a qualsevol persona i nivell de l’Escola oficial d’idiomes.

Són cursos intensius o bé extensius impartits al llarg de l’any o bé a l’estiu amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 90 hores.

PREUS PÚBLICS

Preus públics segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb Secretaria (Telf. 977 22 69 36)