Certificats d’idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 de les EOI. Convocatòria ordinària

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR
  • Nivell avançat C2 del MECR

Calendari, inscripció i altres informacions

ℹ️ INFORMACIÓ I CALENDARI DE LES PROVES DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA A l’EOI DE TARRAGONA

(pendent d’actualització)

⚠️ Si, per motius justificats, algun candidat necessita fer la prova oral el mateix dia que la prova escrita, haurà de sol·licitar-ho responent aquest formulari fins una setmana abans de la prova.

✅ Els candidats lliures que desitgin veure l’examen corregit poden sol·licitar-ho emplenant aquest formulari abans del dimarts 25 de juny a les 16:00 h. Més tard, al llarg de la mateixa tarda, rebran la convocatòria per veure l’examen l’endemà, el dimecres 26.