Convocatòria addicional i matrícula d’actualització en cursos inferiors

A.- CONVOCATÒRIA ADDICIONAL (pendent d’actualitzar)
A.1.- Cursar tres vegades  A1 (Primer) o  B2.1 (Quart)

El nombre de convocatòries possibles per nivell és el doble dels cursos que s’hi imparteixen  (és a dir: 4 pel Bàsic i Intermedi B2 i 2 per  l’Intermedi B1 i C1), però en cap cas es pot fer un curs més de TRES vegades.

NOTA: La plataforma de matrícula en línia  NO permetrà fer automàticament tres matrícules a cap curs. Els alumnes que vulguin cursar per tercera vegada un curs, hauran d’adreçar una sol·licitud  a  la Cap d’estudis.

  • Sol·licitud: XXXXX
  • Resolució: XXXXX
  • Matrícula:  XXXXX

IMPRÈS: cliqueu aquí

 Calendari de sol·licitud d’alumnat en situació especial: permanència en els estudis, renuncia curs superat, tercer idioma, trasllat de matrícula.

A.2.- Sol·licitar Convocatòria addicional.

Si s’han esgotat aquestes tres matrícules de A1 (1r) o  B2.1 (4t), només es pot fer una matrícula a A2 (2n) o a B2.2 (5è), amb la qual cosa s’esgoten les quatre convocatòries establertes en el Decret 4/2009 del 13 de gener de 2009.

Cas que un alumne matriculat a A2 (2n) o B2.2 (5è) (que ja ha fet tres cops 1r o 4t) suspengui el curs o hagi cursat dues vegades B1 (3r) o C1 i no hagi aprovat, ha de demanar a la direcció de l’escola la concessió d’una convocatòria addicional.

  • Sol·licitud:  XXXX de juliol i de lXXXXX de setembre a la secretaria del centre en horari d’atenció al públic.
  • Resolució:  XXXXX de juliol per als  alumnes del curs passat i XXXXX de setembre per nou alumnat.
  • Matrícula:   a partir del XXXXX de juliol presencial per als alumnes del curs passat i XXXXX de setembre, a les 9 h per als nous (cas de resolució favorable).

FORMULARI

Resolució de convocatòria addicional (antics alumnes) –

A.3.- Antics alumnes d’EOI (anteriors al curs 2023-2024) i procedents de preinscripció.

Podran sol·licitar la convocatòria addicional fins al dia XXXX de setembre i matricular-se el dia XXXX de setembre.

 

B.-FLEXIBILITZACIÓ DE L’ITINERARI EDUCATIU: MATRÍCULA D’ACTUALITZACIÓ EN CURSOS INFERIORS

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.

La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.

  • Sol.licitud:    de lXXXXX de setembre a la secretaria del centre en horari d’atenció al públic.
  • Resolució:  XXXXX de setembre
  • Matrícula:    XXXXX de setembre  (cas de resolució favorable).

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne és de “no qualificat/ada”.

Els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.

Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

IMPRÈS: Cliqueu aquí

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save