Trasllats d’expedient

TRASLLAT D’EXPEDIENT

La finalitat del Trasllat d’Expedient (TE) és que l’alumne tingui tot l’historial del idioma en estudi en una única Escola.

Els expedients es poden traslladar d’una EOI a altra per petició de l’interessat o d’ofici ( ho demana l’EOI de destí).

El trasllat d’expedient (TE) no garanteix la plaça a l’EOI de destí. Per obtenir plaça en una Escola cal seguir el procediment de preinscripció i matrícula que marca la normativa de cada centre.

TERMINI:

Tot el curs escolar.

IMPRESOS:

Imprès de sol·licitud. Cliqueu aquí

TRASLLAT DE MATRÍCULA VIVA

Una vegada començat el curs l’alumne matriculat en un centre, que per diferents motius ha de canviar d’EOI, pot sol·licitar el Trasllat de Matrícula (MV) d’una escola a altra.

El trasllat de MV es concedeix sempre i quan l’EOI de destí tingui plaça pel idioma/nivell sol·licitat.

Dins la mateixa CCAA (Comunitat Autònoma), es respecta el pagament de taxa abonat en concepte de matrícula a l’EOI d’origen, però quan es canvia de CCAA s’ha de tornar a pagar la taxa de matrícula.

TERMINI:

30 abril pels cursos extensius.

30 de novembre pels cursos intesius del 1r quadrimestre (1Q)

31 de març pels cursos intensius del 2n quadrimestre (2Q)

 

TRASLLAT DE MATRÍCULA VIVA EN PERÍODE NO LECTIU

Durant el període de matriculació d’alumnes oficials al mes de juliol, els alumnes que per qualsevol motiu han de canviar de domicili, poden sol·licitar el trasllat a l’EOI de destí  (dins la mateixa CCAA). En primer lloc s’han de matricular a la mateixa escola i seguidament han de sol·licitar el trasllat a la nova escola.

Per mes informació contacteu amb secretaria.

TERMINIS:

  1. Matriculació: del 30 de juny al 5 de juliol, online.
  2. Presentació de sol·licituds: 11 i 12 de juliol.
  3. Notificació EOI de destí: fins el 19 de juliol.

IMPRESOS:

Imprès de sol·licitud. Cliqueu aquí