Equivalències i exempcions

Preinscripció unificada de les EOI de Catalunya

Es pot realitzar una preinscripció directa al curs corresponent, sense fer el test de nivell. Aquesta opció és per a les persones que us trobeu en alguna de les circumstàncies següents:

  • Accés per curs d’estiu d’escola oficial d’idiomes. Els alumnes que hagin cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores al juliol de 2020 podran accedir al mateix curs per completar el nivell. En cas que hagin cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores corresponent a la segona part d’un curs ordinari d’EOI, podran accedir al nivell següent.
  • Accés per certificació.
    • En cas de tenir una certificació equivalent al nivell B1 que no consta a les taules següents, cal consultar les taules de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua que consta a l’Annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny. Si el certificat és a la columna dels equivalents al nivell B1, es podrà sol·licitar l’accés directe al quart curs. Si el certificat és a la columna dels equivalents al nivell B2, es podrà sol·licitar l’accés directe al curs de nivell C1.
    • El certificat de nivell bàsic d’anglès i el certificat de nivell bàsic de francès d’ensenyament d’adults eximeixen de realitzar la prova de nivell per accedir directament a tercer curs de l’idioma corresponent.

Consulta directament a la pàgina de la Generalitat: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/test-nivell/

 

El teu futur parla idiomes