Equivalències i exempcions

Preinscripció unificada de les EOI de Catalunya

Es pot realitzar una preinscripció directa al curs corresponent, sense fer el test de nivell. Aquesta opció és per a les persones que us trobeu en alguna de les circumstàncies següents:

  • Cursos d’Estiu d’Escola Oficial d’Idiomes. Els alumnes que hagin cursat un curs d’estiu durant el mes de juliol del 2018 podran accedir al mateix curs per completar el nivell. En cas que hagin completat un curs d’estiu en la modalitat B d’un nivell podran accedir al nivell següent:
  • Certificacions: només són vàlides les certificacions dels anys 2016, 2017 o 2018 que consten a la taula de l’idioma corresponent.
    • En cas de tenir una certificació equivalent al nivell B1 que no consta a les taules següents, cal consultar les taules de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua que consta a l’Annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny. Si el certificat és a la columna dels equivalents al nivell B1, es podrà sol·licitar l’accés directe al primer curs de nivell avançat (4t).
    • A partir del curs 2016-2017, el certificat de nivell bàsic d’anglès i el certificat de nivell bàsic de francès d’ensenyament d’adults eximeixen de realitzar la prova de nivell per accedir directament a tercer curs de l’idioma corresponent.

 

Consulta directanment a la pàgina de la Generalitat: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/test-nivell/

 

El teu futur parla idiomes