Equivalències i exempcions

Preinscripció unificada de les EOI de Catalunya

 • Es pot accedir a A2, B1, B2.1 o B2.2, o al curs de nivell C1 d’escola oficial d’idiomes sense fer el test de nivell en cas de tenir alguna de les acreditacions següents (cal presentar-ne la documentació acreditativa en el moment de fer la preinscripció, i es pot presentar presencialment o bé en línia a l’aplicació de preinscripció):
  • Accés per curs d’estiu d’escola oficial d’idiomes. Els alumnes que hagin cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores el juliol de 2021 podran accedir al mateix curs per completar el nivell. En cas que hagin cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores corresponent a la segona part d’un curs ordinari d’EOI, podran accedir al nivell següent.
  • Accés per certificació.
   • En cas de tenir una certificació equivalent al nivell B1 que no consta a les taules següents, cal consultar les taules de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua que consta a l’Annex 1 de la Resolució EDU/1714/2021, de 3 de juny. Si el certificat és a la columna dels equivalents al nivell B1, es podrà sol·licitar l’accés directe a B2.1. Si el certificat és a la columna dels equivalents al nivell B2, es podrà sol·licitar l’accés directe a C1.
   • El certificat de nivell bàsic d’anglès i el certificat de nivell bàsic de francès d’ensenyament d’adults eximeixen de realitzar la prova de nivell per accedir directament a B1 de l’idioma corresponent.

Consulta directament a la pàgina de la Generalitat

 

El teu futur parla idiomes