Certificats Oficials A2, B1, B2, C1 i C2

TAULA DE TITULACIONS OFICIALS

CERTIFICATS OFICIALS

CURS EOI CERTIFICATS EOI NIVELLS MERC**
A1 A1
A2 NIVELL BÀSIC A2
B1 NIELL INTERMEDI B1 B1
B2.1
B2.2 NIELL INTERMEDI B2 B2
C1 NIVELL AVANÇAT C1  C1
C2.1
C2.2 NIVELL AVANÇAT C2 C2

LOMCE, Real decret 1041/2017

**Nivells del Marc europeu comú de referència (MECR)

 

CERTIFICATS OFICIALS DE L’IDIOMA CATALÀ

CURS EOI CERTIFICATS EOI NIVELLS MERC DIRECCIÓ GENERAL POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1r
2n NIVELL BÀSIC A2 A BÀSIC
3r NIVELL INTERMEDI B1 A ELEMENTAL
4t NIVELL AVANÇAT B2 B
C1 C1 C
C2 C2 D

Nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MECR)