Certificats Oficials A2, B1, B2, C1 i C2

TAULA DE TITULACIONS OFICIALS

CERTIFICATS OFICIALS

CURS EOI CERTIFICATS EOI NIVELLS MERC
1r
2n NIVELL BÀSIC A2
3r NIELL INTERMEDI B1
4t
NIVELL AVANÇAT B2
C1 C1  C1

Nivells del Marc europeu comú de referència (MECR)

 

CERTIFICATS OFICIALS DE L’IDIOMA CATALÀ

CURS EOI CERTIFICATS EOI NIVELLS MERC DIRECCIÓ GENERAL POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1r
2n NIVELL BÀSIC A2 A BÀSIC
3r NIVELL INTERMEDI B1 A ELEMENTAL
4t NIVELL AVANÇAT B2 B
C1 C1 C
C2 C2 D

Nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MECR)