Nivell superior de llengua catalana (C2)

El Departament d’Educació ofereix al professorat en actiu la possibilitat d’obtenir el nivell superior de llengua catalana (C2).

Requisits de participació

  1. Estar en servei actiu en:
  • Centres educatius públics de nivell no universitari.
  • Centres educatius privats concertats i estar en nòmina de pagament delegat.
  • Serveis educatius.
  • Unitats orgàniques del Departament d’Educació del Consorci d’Educació de Barcelona.
  • Inspecció d’Educació.
  1. Disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats.

 

Per a més informació: Cliqueu aquí