Equip directiu

  • Directora: Yolanda Scott-Tennent Basallote
  • Cap d’estudis: Maite Santacreu Massó
  • Secretària: Cecilia Martínez Cebrián
  • Coordinador pedagògic: Sidney Martin Mota
  • Administrador:  Lluís García Martínez

Per conèixer l’Organigrama del Centre, consulta el Projecte Educatiu de Centre (p.16)