Pla d’Impuls de l’Anglès (Programa PIA+)

🔗  Informació del Programa PIA+ 🔗 

 

INFORMACIĂ“ SOBRE EL PROGRAMA PIA+ 2023-2024

El programa PIA+ és una acció per a la millora de la competència comunicativa del professorat no universitari de centres educatius finançats amb fons públics.

L’acció permet que el professorat matriculat en un curs de llengua d’una Escola Oficial d’Idiomes (EOI) o de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) pugui sol·licitar la devolució de l’ingrés de l’import base de la matrícula. La devolució es fa efectiva prèvia obtenció de la qualificació d’aprovat (APTE) o de certificat d’aprofitament (matrícula d’actualització). La devolució no inclou els costos de material, d’accés a plataformes digitals, d’expedició de títols ni les penalitzacions per repetició de curs, si escau.

El retorn de l’import de matrícula només es pot sol·licitar per un curs i per una llengua en concret.
El curs pot ser anual, intensiu o flexibilitzat en el cas de les EOI (no s’hi inclouen, per tant, els cursos especials com els d’estiu, monogrĂ fics…) o bĂ© semestral en el cas de l’IOC.

Destinataris:

Professorat en actiu de centres educatius públics de titularitat del Departament d’Educació i de titularitat municipal, i de centres concertats. També hi poden participar els docents dels serveis territorials d’Educació, del Consorci d’Educació de Barcelona, de les unitats de serveis centrals del Departament d’Educació, així com els inspectors i inspectores en actiu.

LlengĂĽes i cursos:

El docent pot demanar el retorn de l’import base de la matrícula per a les llengües i cursos següents:

1. Anglès:

a. Cursos EOI: B2.1, B2.2, C1, C2.1 i C2.2
b. Cursos IOC: B1, B2.1 i B2.2

2. Alemany, francès, italià, xinès, àrab, rus i japonès:

a. Cursos EOI: tots els nivells a partir d’A1
b. Cursos IOC: només en el cas de l’alemany, A1 i A2.

3. CatalĂ 

a. Cursos EOI: C2

b. Cursos IOC: C2.2

 

ActualitzaciĂł de matrĂ­cula EOI:

Els docents que disposin d’un tĂ­tol oficial expedit per una EOI o bĂ© per l’IOC que faci, com a mĂ­nim, 2 anys de l’obtenciĂł d’aquest i que vulguin actualitzar els coneixements d’aquella llengua poden inscriure’s en la modalitat “matrĂ­cula d’actualització”. Aquesta modalitat permet la inscripciĂł a les mateixes llengĂĽes i nivells esmentats en els punts 1, 2 i 3.

Requisits:

En iniciar el curs, presentar el carnet docent a la secretaria del centre on s’ha matriculat per validar ser docent i estar en actiu en el moment de fer la inscripció al curs i al llarg d’aquest en un dels llocs següents:

 • En un centre pĂşblic de titularitat del Departament d’EducaciĂł o bĂ© de titularitat
  municipal.
 • En un centre educatiu concertat.
 • En un servei territorial, al Consorci d’EducaciĂł de Barcelona o en una unitat de
  serveis centrals del Departament d’Educació.
 • A la InspecciĂł d’EducaciĂł.

En el moment de la formalització de la matrícula, cal inscriure’s utilitzant el correu corporatiu @xtec.cat.

 

Procediment:

El professorat que es vulgui acollir al Programa PIA+ en el curs 2023-2024 haurà de seguir el procediment ordinari per a la inscripció als cursos de les EOI i l’IOC. La inscripció s’ha de fer, en tots els casos, utilitzant el correu corporatiu @xtec.cat. L’alumnat lliure no pot acollir-se al Programa PIA+.

Tot el professorat que es vulgui acollir al Programa PIA+, sigui antic o nou alumne d’una EOI o de l’IOC, en els cursos i idiomes especificats, ha de seguir el període de matriculació marcat per aquests centres i abonar les taxes o preus públics corresponents. Tant si s’ha acollit al Programa PIA+ durant el curs anterior com si no, és imprescindible presentar cada curs el carnet docent vigent i comunicar el correu corporatiu @xtec.cat a la secretaria del centre.

El termini de presentació de sol·licituds per al curs 2023-2024 serà de l’1 al 12 de juliol de 2024.
Es farà exclusivament per internet a través de la pàgina web de tràmits.

Sol·licitud de la devolució:

 • PodrĂ  sol·licitar la devoluciĂł de l’import base de la matrĂ­cula el professorat que obtingui la qualificaciĂł d’APTE o el certificat d’aprofitament (alumnes d’actualitzaciĂł de matrĂ­cula) al final del curs.
 • La devoluciĂł de la matrĂ­cula es gestionarĂ  un cop acabat el curs acadèmic.
 • Es podrĂ  sol·licitar la devoluciĂł de l’import base de matriculació nomĂ©s d’un idioma.

Per a informació o dubtes sobre cursos, places, accés i procés de preinscripció i matrícula a les EOI, adreceu-vos directament a la secretaria de l’EOI corresponent o bé a l’IOC

Per a més informació sobre el Programa PIA+, adreceu-vos al Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen de la Secretaria de Polítiques Educatives: piaplus@xtec.cat