Absències del professorat

13 de Juny de 2024

  Departament d’alemany

    Departament d’anglès

    Departament d’àrab

  Departament de català

  Departament d’espanyol per a estrangers

  Departament de francès

  Departament de rus

 * L’escola posa a disposició de l’alumnat el curs “Professor substitut virtual” al moodle de l’escola per tal que l’alumnat pugui continuar treballant l’idioma d’estudi en el cas que els Serveis Territorials del Departament d’Educació a Tarragona no hagin nomenat personal substitut.

NOTA: En cas d’absència del professorat la Direcció de l’EOI de Tarragona disposa que els alumnes menors d’edat afectats puguin utilitzar l’espai del hall de la planta baixa (en horari d’apertura al públic) durant les hores habituals de les seves classes.