Absències del professorat

03 de octubre de 2023

Departament d’alemany

Departament d’anglès

Departament d’àrab

Departament de català

Departament d’espanyol per a estrangers

Departament de francès

Departament de rus

 

* L’escola posa a disposició de l’alumnat el curs “Professor substitut virtual” al moodle de l’escola per tal que l’alumnat pugui continuar treballant l’idioma d’estudi en el cas que els Serveis Territorials del Departament d’Educació a Tarragona no hagin nomenat personal substitut.

NOTA: En cas d’absència del professorat la Direcció de l’EOI de Tarragona disposa que els alumnes menors d’edat afectats puguin utilitzar l’espai del hall de la planta baixa (en horari d’apertura al públic) durant les hores habituals de les seves classes.