Documentació

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER MATRICULAR-SE FORA DEL PERÍODE ORDINARI.

– Còpia DNI / NIE / Passaport

– Si és el cas, Certificat de l’institut de secundària on consti la primera llengua estrangera estudiada (menors de 16 anys)

Si és el cas, Document acreditatiu en cas de descompte en el preu de la taxa (consultar taxes).

– Si l’accés és per Certificat, ha d’enviar la documentació que ha indicat en l’aplicació de preinscripció.

LA DOCUMENTACIÓ ES POT PRESENTAR PRESENCIALMENT A LA SECRETARIA DE L’EOI O ESCANEJAT A AQUEST MAIL : eoitarragona@xtec.cat.