Alumnat PIA+: Sol·licitud de devolució d’ingrés de matrícula

Alumnat del Programa PIA+ del curs 2022/23

Del dia 3 al 14 de juliol podreu fer personalment la sol·licitud de devolució d’ingrés de matrícula del vostre curs de PIA + a l’EOI de Tarragona a través de Gencat Tràmits.

L’aplicació informàtica no acceptarà sol·licituds més tard del 14 de juliol, a les 23:59. Aquest procés és responsabilitat exclusiva dels interessats.