Cursos especials 2018-2019 – Alemany

Alemany A1 a un ritme pausat

Horari: dijous de 9.30 a 11.30h

Durada: 60 hores

Dates: del 4 d’octubre de 2018 al 30 de maig de 2019

Preu:  300 euros

Matrícula oberta: De dilluns a dijous entre les 11.00h i 13.00h a la secretaria de l’escola o bé escriviu un correu a eoiesplugues@xtec.cat

Informació: Curs adreçat a persones de nivell zero que vulguin tenir un primer contacte amb l’alemany i aprendre de forma pausada les estructures bàsiques per tal de poder comunicar-se de manera senzilla amb nadius.

 

B2+ cap al C1

Horari: dijous de 18.30 a 20.30h

Durada: 60 hores

Dates: del 4 d’octubre de 2018 al 30 de maig de 2019

Preu:  300 euros

Matrícula oberta: De dilluns a dijous entre les 11.00h i 13.00h a la secretaria de l’escola o bé escriviu un correu a eoiesplugues@xtec.cat

Informació: Curs pensat per a persones que vulguin continuar aprofundint en els coneixements assolits al 5è curs (B2).